Onze gezondheid is cruciaal. Niet alleen door een goede gezondheidszorg, maar ook door gezond te kunnen wonen en leven. We willen nog meer inzetten op de kwaliteit van onze leefomgeving: meer ruimte voor groen/natuur, gezonde lucht, ontspanningsmogelijkheden en sociale cohesie. We verdubbelen de 20 ha bestaand groen in onze stad met wijktuintjes en groene speelpleinen en willen het Krommebeek- en Bergmolenbos versneld realiseren. Nieuwbouwprojecten dienen verplicht groene ruimte aan te leggen. We voorzien zowel in de binnenstad (Spil, Ronde Kom, Krottegem) als in de deelgemeenten nieuw stadsgroen en realiseren 7 extra waterbufferbekkens. Geur, lawaai, afval - en stofhinder pakken we resoluut aan. Samen
met andere gemeenten voorzien we een nieuw dierenasiel.

Gezonde Lucht
De inspanningen van de bedrijven en de stad in ons actieplan Fijn Stof deden het aantal overschrijdingen sterk terugvallen. Toch wijzen de Roeselaarse ‘fietsmetersacties’ en initiatieven zoals de “Curieuzeneuzen” uit dat er nog steeds en dringend verder werk moet gemaakt worden van gezonde lucht. In ons luchtkwaliteitsplan voorzien we een aanpak met gezonde mobiliteit met voorrang voor de fiets en collectief vervoer, duurzame energie met verminderde uitstoot en de verdere uitbouw van ons warmtenet, een ruimtelijke ordening met minder beton en de groene herinrichting van straten en pleinen met ondersteuning van het bomenplan.

Klik hier om het hoofdstuk "Veilig Gezond Vooruit" uit ons verkiezingsprogramma te lezen

  • Gezondheid & welzijn
  • Leefmilieu & natuur