Welvaart en werk in eigen streek gaan in Roeselare hand in hand. We willen ons sterk imago als ondernemersstad verder aanscherpen vanuit onze grote troeven: als Vallei van de Voeding, gezondheidsknooppunt en vernieuwende (maak)industrie. Hierbij hebben we oog voor duurzame bedrijvenparken en het aantrekken en behouden van talent in onze regio. Het PRO-plan, in overleg met de ondernemers uitgewerkt, bevat daartoe de nodige krachtlijnen.

Ook aan de marketing van Roeselare als zeer aantrekkelijke shopping- en horecastad besteden we extra aandacht. Dit met
gerichte maatregelen die leegstand ontraden, goedkoop (rand)parkeren aanbieden en werve(le)nde evenmenten mogelijk maken. De 50 maatregelen uit het Kernplan die  inmiddels werden uitgevoerd, worden nog verfijnd en uitgebreid. Het toerismebeleid werkt hierbij ondersteunend. De uitbating van Expo Roeselare willen we professionaliseren.

Klik hier om het hoofdstuk "Gedreven  Vooruit" uit ons verkiezingsprogramma te lezen

  • Ondernemen