Roeselare is een echte talentenstad met levendige culturele initiatieven. De voorbije jaren kwamen er met het kennis
centrum ARhus, de ontwikkeling van TRAX voor jonge clubbers en zilveren rockers, het uitzwaaien van de activiteiten van De Spil over de hele stad en nieuwe verbonden initiatieven zoals Kunst in de Stad, Muziek- en Vertelhuiskamers, en het gevarieerd aanbod van onze verenigingen en de academies SASK en STAP wervelende cultuurmakers aan bod in onze stad.

We wensen verder in te zetten op  de ondersteuning van deze cultuurmakers, zowel professionelen als vrijwilligers. We voorzien sterkere ondersteuning van onze verenigingen, begeleiden nieuwe cultuurprojecten met een cultuurcoach en betrekken onze jonge programmatoren in de uitbouw van een echte muziek- en concertstad. Met de culturele invulling van Ter Posterie, de Tramstatie en cultuurwerkplaatsen voorzien we  ook fysieke ruimte om aan cultuur te doen. Kunst op straat moet kunnen doorheen het gehele jaar. Op de Spilsite  willen we een volwaardig kunstencentrum uitbouwen.

Klik hier om het hoofdstuk "Veilig Creatief Vooruit" uit ons verkiezingsprogramma te lezen

  • Cultuur
  • Toerisme