Burgemeester Luc Martens stelde -in aanwezigheid staatssecretaris Crombez- een innoverend warmtenet-project voor waarbij 1.000 nieuwe woningen in het najaar van 2015 aangesloten zullen worden op het grootste warmtenet voor particuliere woningen van West-Vlaanderen. Roeselare is een pionier inzake het hergebruiken van restwarmte. Reeds in 1986 werd het eerste gebouw verwarmd dankzij een netwerk dat restwarmte van de verbrandingsoven in Roeselare transporteert en hergebruikt.

Door de jaren werd het net uitgebreid met onder meer stadsgebouwen, appartementen en recent nog een verkaveling van 94 woningen, maar ook de veldverwarming van voetbalclub KSV Roeselare. De partners zetten nu een stap verder met de bouw van 1.000 energie-efficiënte woningen in de noordrand van Roeselare en Hooglede. Die zullen verwarmd worden met restwarmte van dezelfde verbrandingsoven. Die verwerkt 65.000 ton afval per jaar, waarmee 14,5 miljoen liter stookolie kan uitgespaard worden. Eandis zal zorgen voor nieuwe leidingen over een traject van vier kilometer, langs het scholencomplex Sint-Idesbald en een toekomstige kmo-zone die mee kunnen profiteren.

Warmte is niets nieuws in Roeselare en bij MIROM. 

Roeselare is een pionier inzake het hergebruiken van restwarmte. Reeds in 1986 werd het eerste gebouw verwarmd dankzij een netwerk dat restwarmte van de verbrandingsoven in Roeselare transporteert en hergebruikt.

Luc Martens : "Daarvoor zorgen de afvalintercommunale Mirom, energiedistributiebedrijf Eandis en distributienetbeheerder Gaselwest.Binnen enkele jaren kunnen we één van onze bekendere ondernemers citeren: “al meer dan dertig jaar” werken wij aan groene warmte. Destijds uit puur ideologisch standpunt, vandaag omwille van de uitdagingen die de klimaatproblematiek ons -ook op lokaal niveau- voor stelt én gewoon uit economisch rendement, iets wat in de vorige dertig jaar geen issue was."

In 1986 werd de nieuwe muziekacademie opgetrokken aan de Spilleboutdreef, de eerste nieuwbouw volledig ontworpen voor het warmtenet van de toenmalige IVRO. Ook de latere cultuurtempel De Spil en het zwembad werden zonder twijfelen aangekoppeld.

Sedertdien is er jaren niet veel veranderd.Deze aanpak is in Vlaanderen jarenlang een marginaal gegeven, maar een evolutie van de laatste jaren. Dat merken wij ook in Roeselare.

Sedert 2009 wordt er wel bijna ieder jaar een nieuw initiatief rond warmtenetten opgestart, meestal vanuit privaat initiatief:

  • Zo startten de buurbedrijven Vanheede en Dewulf uit de Moorseelsesteenweg in 2009 met een eigen privaat warmtenet;
  • In 2010 werden wachtleidingen klaargelegd om de toen verplicht aan te leggen veldverwarming van KSV Roeselare aan te sluiten. Het heeft helaas niet mogen zijn op het sportieve vlak… ;
  • In 2011 werden de 74 appartementen van residentie Zilverberg aangesloten;
  • In 2012 werd de verkaveling Licht en Ruimte voorzien van een warmtenet voor 90 woningen. Dit n.a.v. van een wetswijziging op voorstel van Michèle Hostekint;
  • En op vandaag kunnen we de toekomstige aansluiting van bijna 1.000 woningen aankondigen: een volledig dorp op groene warmte.

En daarmee zal het niet eindigen. Er komen nog de agrarische bedrijvenzone, het bedrijventerrein Roeselare-West en eventueel Wijnendale. Er wordt onderzocht wat de haalbaarheid is van extra lussen in het dichtbevolkte stadscentrum, de sportsite Schiervelde met het nieuwe zwembad is een evidentie en enkele private spelers bereiden een privaat warmtenet voor.

Luc Martens : "Roeselare is en blijft dé referentie voor groene warmte in Vlaanderen. En niet alleen omwille van de historiek rond dit warmtenet. Het stadsbestuur engageerde zich ook tot deelname aan het Burgemeestersconvenant voor lokale duurzame energie. In dit vrijwillig protocol engageren we ons om op lokaal niveau te werken rond de Europese 20-20-20-doelstellingen. 20% minder verbruik, 20% meer energie-efficiëntie en 20% meer hernieuwbare energie".

Warmtenetten zijn niet alleen een topvoorbeeld van energie-efficiëntie, ze zijn ook voor een groot deel hernieuwbaar.

Binnen dit burgemeestersconvenant lieten we ook een inventaris opmaken van de uitstoot van broeikasgassen in Roeselare en hun bronnen. In Roeselare is 25% van de CO2-uitstoot afkomstig van de verwarming van gebouwen. Daarnaast zien we dat er zeer veel zonne-energie, biogas en biomassa wordt opgewekt. Veel van de warmte uit de verbranding van biogas en –massa wordt nu al ingezet als groene warmte. MIROM haalt haar ‘brandstof’ uit de omliggende regio, wat uit het oogpunt van globale duurzaamheid zeker een pluspunt is.

Het stadsbestuur heeft in de meerjarenplanning 2014-2019 dan ook meerdere strategische doelstellingen rond klimaat en groene warmte verankerd. Nog dit meegeven : de stad plant ook de bouw van een nieuw zwembad en ook dat zal op het warmtenet aangesloten worden.