Sinds kort kunnen de bewoners van Krottegem hun wijk opnieuw bereiken via de Kop van de Vaart: gelijktijdig werden verkeersvertragers aangebracht om het sluipverkeer aan te pakken. Na signalen van de bewoners nam Schepen van Mobiliteit, Griet Coppé de nodige maatregelen.

Onze webredactie had deze week een webinterview met een tevreden Krottegembezieler Frank Wauters & Schepen van Mobiliteit Griet Coppé.  Ook de lokale middenstand uit Krottegem is blij met de ingrepen.

WEBREDACTIE: De toegang van Krottegem aan de Kop van de Vaart werd begin dit jaar afgesloten om sluipverkeer af te remmen. Wat lag aan de basis van deze ingreep?

SCHEPEN GRIET COPPÉ: In het najaar van 2012 ontving het Roeselaars schepencollege verschillende signalen via ontmoetingen en per mail. De bewoners meldden me dat het verkeer in Krottegem in de lift zat. Er was meer doorgaand verkeer dan vroeger. Deze situatie staat los van de werken aan de stationsomgeving. De stations-as werd pas op 4 februari doorgeknipt, terwijl de drukte vroeger de kop opstak. Naar aanleiding van die klachten besloten we om eenrichtingsverkeer in te voeren in de Vaartstraat.

WEBREDACTIE: Het nadeel was wel dat de inwoners van Krottegem niet meer via de Kop van de vaart in hun eigen buurt geraakten. Maar je bleef niet bij de pakken zitten. Is het niet Griet?

SCHEPEN GRIET COPPÉ: Een half jaar na het afsluiten van de Vaartstraat bleek dat de maatregel geen nut had. Doorgaand verkeer zocht zijn toegang tot de wijk via andere sluipwegen, namelijk via de Gieterijstraat en de Langebrugstraat. In samenspraak met de bewoners beslisten we daarom om de Vaarstraat terug open te stellen, maar dan mét verkeersremmers. Onze bedoeling is om bestemmingsverkeer in de wijk toe te laten, op voorwaarde dat men een verantwoorde snelheid hanteert! Doorgaand verkeer willen we bannen uit de wijk.

WEBREDACTIE: Welke verkeersremmers werden concreet aangebracht?

SCHEPEN GRIET COPPÉ: Op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt zijn er wegversmallingen aangelegd. In de Sint-Hubrechtsstraat en de Vaartstraat werden asverschuivingen gerealiseerd via paaltjes. Af & toe komen er ook tijdelijke preventieve waarschuwingspanelen, die je feliciteren als je de aangepaste snelheid respecteert of die je waarschuwen als je te snel rijdt. Met de combinatie van al deze maatregelen willen we Krottegem via een geïntegreerde mobiliteitsaanpak leefbaar houden voor iedereen: voor bewoners én handelaars.

We voeren momenteel een snelheid- en intensiteitsmeting uit in de Spinnerstraat. Via deze objectieve metingen kunnen we een zicht krijgen op het gebruik van de wijk Krottegem.

WEBREDACTIE: Frank, sinds kort is de toegang via de kop van de vaart weer open. Hoe is die verbetering tot stand gekomen?

FRANK WAUTERS: Veel Krottegemnaars waren mistevreden over de moeilijke bereikbaarheid van hun wijk. Ook de middenstanders uit de Spanjestraat en veel bedrijven in de buurt spraken mij aan over de voor hun nadelige gevolgen van het eenrichtingsverkeer in de Vaartstraat. Daarop heb ik die allemaal samengebracht om te brainstormen over deze problematiek. Na die vergadering hebben we het stadsbestuur gecontacteerd met een tegenvoorstel. Schepen Griet Coppé heeft daarop een overlegmoment georganiseerd op het stadhuis, met de huidige verbeteringen tot gevolg.

Dialoog met de inwoners staat ook in het bestuursakkoord. CD&V houdt woord!

WEBREDACTIE: Is Krottegem nu tevreden?

SLAGER FRANK GOOSSENS: Uiteraard zijn we tevreden. Onze dagelijkse omzet is vrijwel onmiddellijk opnieuw gestegen tot het vroegere niveau. Krottegem is een volkswijk waar niet alleen mensen wonen, maar waar sommigen ook hun dagelijks brood verdienen. De stad moet die functies verzoenen. Het is goed dat het stadsbestuur oor heeft naar onze verzuchtingen.

FRANK WAUTERS:  Natuurlijk is het opnieuw even wennen, maar ik hoor in ieder geval veel positieve reacties. Ik heb in ieder geval de indruk dat de mobiliteit in Krottegem nu veel vlotter verloopt. We zijn erg blij dat schepen Griet Coppé luistert naar de bewoners.

WEBREDACTIE: Eind goed, al goed dus met de mobiliteit in Krottegem?

SCHEPEN GRIET COPPÉ: Ik ben heel tevreden over de positieve betrokkenheid van de wijk. Ik denk dat we de juiste weg zijn ingeslagen. Mobiliteit is per definitie iets dat evolueert. En dus blijven we de situatie verder monitoren.

WEBREDACTIE: Hartelijk dank voor dit boeiend gesprek over de mobiliteit in Krottegem.

Reacties, suggesties en opmerkingen bij dit artikel zijn steeds welkom op griet.coppe@vlaamsparlement.be