Met de eindejaarsfeesten die stilaan naderen roep het stadsbestuur op tot voorzichtigheid bij de aankoop van vuurwerk & herinnert de stad nog eens aan de schriftelijke toelating die je nodig hebt om vuurwerk af te steken. Dit geldt ook in de eindejaarsperiode & op oudejaarsavond. Hiervoor moet tijdig toestemming gevraagd worden aan het stadsbestuur van Roeselare. Op de aanvraag moet worden vermeld hoeveel vuurwerk ontstoken wordt en waar. Dit geldt zeker ook voor vuurwerk dat in groep ontstoken wordt, zoals bij een wijk- of straatfeest,. In dat geval moet toestemming gevraagd worden & is een vuurwerkplan nodig. Politie en brandweer geven in dit laatste geval ook advies.

Aanvraag Vuurwerk Vuurwerk & dieren Tips: Omgaan met vuurwerk Vuurwerkfolder

Vraag tijdig je schriftelijke toelating om vuurwerk af te steken

Onderstaande informatie hebben we overgenomen vanop de website van de stad Roeselare:

Iedere persoon die vuurwerk afsteekt, moet daarvoor een schriftelijke machtiging van de burgemeester hebben.

Er bestaan twee soorten machtigingen:

 1. Wanneer je als particulier vuurwerk afvuurt op privaat domein.

 2. Wanneer je als groep of organisatie vuurwerk afvuurt op privaat of openbaar domein. (vb. wijkcomité, vereniging, organisator evenement).

Feestvuurwerk hoort bij het eindejaar. Wil je vuurwerk afvuren tijdens de volgende eindejaarsperiode, vraag dan ten laatste op vrijdag 28 december 2017 je vergunning aan.

Deze aanvraag kan online ingediend worden : klik hier

De aanvraag moet vermelden :

 • waar het vuurwerk zal worden afgeschoten (tuin, voortuin, op de openbare weg,..)
 • naam van de verantwoordelijke en de persoonlijke gegevens (adres, tel, eventueel gsm,..)
 • hoeveelheid ontplofbare stoffen (pyrotechnische sas).


Een particulier mag je -volgens de Federale overheidsheids Economie- tot 1 kg pyrotechnische sas aankopen en bijhouden voor eigen gebruik.

Als het een aanvraag betreft waar feestvuurwerk in groep (bijvoorbeeld wijk, straat,...) wordt afgeschoten, moet ook een vuurwerkplan bij de aanvraag gevoegd worden. Politie en brandweer geven hun advies hierop.

Vuurwerfolder  met o.a de contactgegevens van het brandwondencentrum

Tips om veilig met vuurwerk om te gaan:

 • Koop alleen het (noodzakelijk) vuurwerk bij erkende verkoopspunten.
 • Koop alleen het (noodzakelijk) vuurwerk bij erkende verkoopspunten.
 • Koop alleen legaal vuurwerk, maak zeker nooit zelf vuurwerk of knoei er niet mee
 • Berg vuurwerk veilig op, achter slot en grendel, in een gesloten (blikken) doos, op een koele en droge plek, buiten bereik van kinderen en huisdieren. Stop het nooit in je zak.
 • Lees steeds aandachtig de gebruiksaanwijzing en volg nauwkeurig alle voorschriften. (doe dit de avond voor dat je het vuurwerk gebruikt en zeker niet net voor het afsteken).
 • Het voorbereiden en afschieten van vuurwerk is enkel bestemd voor volwassenen (ouder dan 16 jaar). 
 • Blijf nuchter voor en tijdens het afschieten. Zorg dat er één nuchter persoon is aangeduid, die over het geheel van het vuurwerk en de toeschouwers waakt. 
 • Draag goede kledij in katoen of wol en zeker geen nylon. 
 • Ontsteek vuurwerk steeds buiten, op een open en veilige plaats en let op de windrichting: niet bij droog hout, tuinhuisjes en strooien daken, sluit de ramen en deuren van jouw woning. 
 • Zorg ervoor dat je steeds voldoende water of een brandblusser in de buurt hebt. 
 • Hou toeschouwers op voldoende afstand. (minstens 6 meter) en zet dieren (honden en paarden) op een veilige plaats. Hou ook rekening met schrikreacties van dieren op geluid of zien van vuur.
 • Steek het vuurwerk aan met een speciale aansteeklont, niet met lucifers of een aansteker. Steek vuurwerk nooit uit je hand af, gooi nooit met vuurwerk en ontsteek elk vuurwerk afzonderlijk. (Bundelen is levensgevaarlijk!) 
 • Steek pijlen alleen af in een PVC-buis of in een lege PET-fles gevuld met zand. Richt de pijlen in een veilige (gewenste) richting. Probeer in te schatten waar het vuurwerk zal neerkomen en richt nooit vuurwerk op mensen of dieren!
 • Ga na het ontsteken van het vuurwerk minstens 6 meter (= 6 flinke stappen) achteruit. 
 • Steek nooit kapot vuurwerk af. Steek weigeraars nooit opnieuw af. Giet er een emmer water over en laat eventjes liggen.
 • Ruim na afloop alle resten en weigeraars op, zodat kinderen er niet mee kunnen spelen. De meeste ongelukken gebeuren de dag nadien, door vuurwerk(resten) opnieuw af te steken.

 
Mocht het toch misgaan: Bel 112 en bij brandwonden 'EERST WATER EN DE REST KOMT LATER'

Wensballonnen zijn verboden

Nieuw de laatste jaren zijn de wensballonnen. Deze wensballon wordt opgelaten door gebruik te maken van een brander of open vlam waarbij lucht wordt verwarmd in een ballon. Het afkoelen van de warme lucht in de ballon kan deze doen dalen. Een plotse windstoot of hoog obstakel kan het traject van de ballon veranderen. De ballon kan neerkomen of blijven hangen op het obstakel terwijl de open vlam nog niet gedoofd is. Een open vlam is een gevaarlijke ontstekingsbron voor vele brandstoffen.

Daarom is het in Roeselare verboden om wensballonnen op te laten. Bij overtreding kan een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS-boete) opgelegd worden.

Dieren en vuurwerk

Veel dieren zijn bang van vuurwerk. In paniek lopen ze weg met alle gevolgen vandien: verloren gelopen of gewonde dieren. 

 vier tips mee voor wanneer het vuurwerk begint:

 1. Laat uw huisdier niet alleen tijdens vuurwerk. Veel dieren zien hun baasjes als bron van zekerheid. Belangrijk is om u gewoon te gedragen, zoals u altijd bent. Door dit normale gedrag zal uw hond of kat zich meer gesteund voelen, en dus minder stress krijgen.
 2. Sommige dieren voelen zich comfortabel in de badkamer, in de bench of onder een deken. Laat het zelf een veilige plek uitzoeken. Als uw kat of hond behoefte heeft om weg te kruipen, laat het dan toe.
 3. Probeer in het huis een rustige omgeving te creëren. Rolluiken naar beneden, gordijnen dicht, zachte achtergrondmuziek of tv laten spelen.
 4. Leid het dier af : door ermee te spelen, koekjes te geven, aandacht te geven. Daar begint u best mee voordat het vuurwerk begint.


Op huisdierinfo.be vindt u tips om uw dieren doorheen de feestdagen te leiden