Vanmiddag verzamelde CD&V Roeselare voor de traditionele nieuwjaarsreceptie, die dit jaar werd gekoppeld aan de verkiezing van een nieuwe voorzitter. Ook de voorzitters van de geledingen werden verkozen.

Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere fungeerde als voorzitter van de interne bestuursverkiezingen & hij maakte dan ook de uitslag bekend:

  • Jannick De Poorter werd voor de komende drie jaar verkozen als algemeen voorzitter van CD&V Roeselare. Ze behaalde 98% van de stemmen.
  • Sharon Linclau werd unaniem verkozen tot voorzitster van Vrouw & Maatschappij
  • Marc Himpe werd voor de 4de maal verkozen als voorzitter van de CD&V-senioren (96% van de stemmen)
  • Bjorn Van Neste werd JONGCD&V-voorzitter met 90% van de stemmen.

De webredactie wenst de 4 verkozen voorzitters: Jannick, Bjorn, Sharon & Marc van harte proficiat. Ook een pluim voor Xavier Deruytter, de sportieve tegenkandidaat bij de jongerenverkiezing.

Tijdens de stemmige & druk bijgewoonde nieuwjaarsbijeenkomst spraken ook huidig burgemeester Luc Martens & toekomstige burgemeester Kris Declercq de aanwezigen toe.

De burgemeesterwissel werd toegelicht door Luc Martens: hij beklemtoonde de grote eensgezind in de ploeg. En hij wenste Kris Declercq alle succes toe!

Kris Declercq kwam onder luid & enthousiast applaus op het podium. In een kort woordje sprak hij de wens uit om met iedereen sàmen te werken. Zowel met de pas verkozen voorzitster, als met het lokale CD&V-bestuur, maar evenzeer met alle collega's mandatarissen. Hij prees alle collega's schepenen & raadsleden die zich allemaal achter zijn kandidatuur als burgemeester schaarden. Vol enthousiasme zal hij op 1 maart zijn functie opnemen.

Gastspreker Senator Steven Vanackere was naar Roeselare afgezakt om een nieuwjaarstoespraak te houden. Het werd geen klassieke goed-nieuws-boodschap. De senator deed duidelijk appél op alle christen-democraten om de uitdaging op te nemen om de vluchtelingen niet als probleem te beschouwen, maar barmhartig klaar te staan om hen hier een nieuw leven te helpen opbouwen. Roeselare is op dat  vlak een goed voorbeeld , waar de stad, het OCMW & vrijwilligers samen werken.

Voorzitster Jannick De Poorter had nog een leuk geschenk voor Steven Vanackere: een bak West-Vleteren Trappist.

De middag werd afgesloten met een stevig dessertenbuffet dat door de talrijk opgekomen leden méér dan gesmaakt werd. Als we deze nieuwjaarsontmoeting met één woord moeten omschrijven dan is dit ENTHOUSIASME! Enthousiast & vol vertrouwen kijken we de komende jaren tegemoet.

Tot slot willen we alle vrijwilligers bedanken. die op één of andere manier hebben meegeholpen bij de lokale voorzittersverkiezing & de succesvolle nieuwjaarsreeptie.

Klik hier om alle foto's van deze bijeenkomst te bekijken

 

Om nog eens rustig na te lezen:
TOESPRAAK DOOR JANNICK DE POORTER


Dames en Heren,

 

Van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van CD&V Roeselare.  Voor elk van u wens ik voor 2016 het allerbeste toe : een goede gezondheid, veel geluk, warme vriendschappen en success in alles wat jullie ondernemen.

Vooreerst dank je wel voor de98 % Ja-stemmen die ik kreeg, met als gevolg dat ik, als alles goed gaat, de komende drie jaar jullie partij-voorzitster mag zijn. Meteen ook een proficiat aan Sharon, Marc en Bjorn die respectievelijk voorzitter worden van V&M, van de senioren en van JONGCD&V.

Het gebeurt al eens dat ik ‘s nachts niet kan slapen en wat lig te piekeren, over wat nog moet gebeuren, over dringende opdrachten, over van alles en nog wat. Je weet misschien wel hoe dat gaat.

Gelukkig heb ik ook nog dromen, Oa over deze partij, onze partij

Ik droom van een echte wij partij, waar iedereen iedereen kent, waar wij samen de ideologieën van de christen democratie nastreven en er ons ook naar gedragen

Van een partij die in zich de rijkdom van de diversiteit draagt: daarmee bedoel ik  

  • in de eerste plaats een goeie mix van vernieuwend jong bloed (die nieuwe initiatieven, nieuwe ideeën, nieuwe manieren van aanpak kunnen inbrengen) met ervaren volbloeden, politici met rijke ervaring,

  • Diversiteit gaat ook over  vrouwen en mannen, elk met hun sterktes

  • En diversiteit gaat ook over mensen die hier geboren en getogen zijn naast mensen die van dicht en van ver naar de stad zijn gekomen  om een beter WIJ te zoeken en hopelijk kunnen ze dit hier ook vinden.

Het is natuurlijk een hele uitdaging om zo’n “verzameling mensen ” bijeen te krijgen en zo sterke troepen te vormen die ons bij de volgende verkiezingen opnieuw duidelijk de leiding geven voor de verdere ontwikkeling van ons bruisend Roeselare.

Ik wil in ieder geval mijn uiterste best doen om dit alles mogelijk  te maken en te stimuleren. Dank voor het vertrouwen dat jullie in mij stellen.

De voorbije maanden kon ik, als interim voorzitter, reeds proeven van de job en ik kan jullie meteen geruststellen : mijn enthousiasme om mijn schouders onder deze afdeling te steken  is er nog steeds; Ik kan dit natuurlijk niet alleen.  Ik reken hierbij o.a. op de mandatarissen, en de mensen binnen het bureau

Daarnaast zijn er nog de schitterende voorzitters van onze satellieten :

  • de senioren (en daar hebben we er heel wat van). Voorzitter Marc is aan zijn vierde termijn toe, en weet dus als geen ander hoe het moet.
  • de dames van V&M, (Ik mocht de voorbije drie jaar hun voorzitter zijn, en wie ons een beetje kon volgen, weet dat wij vrouwen niet te onderschatten zijn. Met Sharon als nieuwe leidster kan dit alleen maar nóg verder vooruit gaan.

Onze Vrouwen en onze senioren, daarvan weten we dat ze erg actief zijn,

  • maar sta me toe te zeggen dat ik erg opgetogen ben om opnieuw een hele groep jongeren te zien opstaan. Net als in de stad, hebben we graag dat het ook in onze afdeling bougeert, en dat is met die nieuwe generatie jongeren (waarvan nu een paar in de examens zitten) alleszins meer dan het geval. Veel succes gewenst aan de nieuwe voorzitter Bjorn

Ik durf dus de steun vragen van alle leden en zelfs van de niet-leden die ons met een zekere sympathie volgen.

WIJ veronderstelt SAMEN.
Het één bestaat niet zonder het andere.

Jannick DE POORTER
Voorzitter CD&V Roeselare