Wie met de auto naar het stadscentrum van Roeselare trekt om er uitgebreid te winkelen, vindt een goedkope parkeerplek in de ruime ondergrondse parkings. Het eerste uur is er zelfs gratis. Wie snel iets wil ophalen in een winkel, kan gedurende een kwartier gratis parkeren op een van de vele bovengrondse parkeerplaatsen. Omdat een kwartier niet altijd volstaat, voert de stad een extra kortparkeerformule in: Shop&Go.

30 minuten gratis zonder parkeerticket

Op een Shop&Go-parkeerplaats kan je gedurende 30 minuten gratis parkeren. Je hoeft geen parkeerticket te nemen, want een sensor die in het parkeervak is ingebouwd, registreert hoe lang je er parkeert. Als je auto er langer dan 30 minuten staat, stuurt de sensor een signaal naar de parkeerwachters.

“Wij willen elke bezoeker van de stad een parkeeroplossing op maat van zijn of haar behoefte aanbieden,” vertelt burgemeester Kris Declercq, die ook bevoegd is voor het beleidsdomein Economie. Van het gratis ultrakort parkeren voor een kwartier, over het gratis kort parkeren voor een half uur met Shop&Go tot het middellang parkeren bovengronds (max. 1 of 2 uur; 1,30 euro voor het eerste uur en 1,70 euro voor het tweede) en het lang parkeren ondergronds (eerste uur gratis; 1,25 euro per volgend uur).

“Die 30 minuten volstaan beslist om snel te winkelen of zaken in jouw bankkantoor af te handelen,” aldus Griet Coppé, schepen van Mobiliteit. De ervaring in andere steden zoals Kortrijk, leert dat Shop&Go-parkeerplaatsen gemiddeld 18 minuten worden ingenomen. De Shop&Go-plaatsen kunnen trouwens ook door leveranciers worden gebruikt om de handelszaken in het stadscentrum te beleveren.

In overleg met handelaars gelokaliseerd

Maar liefst 108 parkeerplekken in het stadscentrum worden Shop&Go-parkeerplaatsen. En die plekken zijn niet lukraak gekozen. Na overleg met handelaars is gekozen in welke delen van de centrumstraten Shop&Go-parkerplaatsen het meest aangewezen zijn. Klik op het overzichtsplannetje hieronder om dit vergroot te bekijken.

“Het plan dat door het college is goedgekeurd en vandaag aan de Commissie Mobiliteit wordt voorgelegd, is overigens een eerste aanzet”, zegt schepen Coppé. “Uiteraard zullen we het Shop&Go-initiatief na enige tijd evalueren, opnieuw in overleg met de handelaars”, vult de burgemeester aan. Als deze parkeerformule aanslaat, zullen er later ongetwijfeld nog meer Shop&Go-parkeerplaatsen volgen. Ook in de winkelkernen van de deelgemeentes.

Als de gemeenteraad eind deze maand de overheidsopdracht voor de installatie van het systeem goedkeurt, dan kunnen in de zomermaanden de Shop&Go-parkeerplaatsen worden aangelegd. Dan worden sensoren ingebouwd en signalisatie aangebracht. “Tegen de winkelactie van dit najaar is het gratis Shop&Go-parkeeraanbod een feit”, besluit de burgemeester.