Op 1 oktober 2013 start de dienst Rijbewijzen in Roeselare met de uitreiking van voorlopige rijbewijzen in bankkaartmodel. In navolging van een Europese richtlijn werd in het voorjaar het rijbewijs in bankkaartmodel ingevoerd. Op 1 oktober worden de voorlopige rijbewijzen niet langer op papier uitgereikt maar ook in bankkaartmodel.

Net als de rijbewijzen in bankkaartmodel zijn de voorlopige rijbewijzen op een aantal manieren beveiligd tegen vervalsing. Daarnaast zal er op de kaarten uitdrukkelijk staan dat wie 2 keer faalt in het praktisch rijexamen, eerst de nodige praktische lessen moet volgen vooraleer hij aan een nieuw praktisch examen mag deelnemen. De voorlopige rijbewijzen model 3 (voor alle voertuigcategorieën) bevatten ook de naam en de voornaam van de eerste en tweede begeleider. Zowel de rijbewijzen van model 3 als van model 36 (alleen voor voertuigen categorie B) blijven geldig tot de uiterste geldigheidsdatum die erop vermeld is.

De nieuwe kaarten zijn duurder. Voor de afgifte moet 25 euro worden betaald. In geval van verlies, diefstal, beschadiging, wanneer de foto niet meer gelijkend is of bij verandering van begeleider wordt vanaf 1 oktober 2013 geen duplicaat, maar een ‘nieuw voorlopig rijbewijs’ uitgereikt. Een ‘nieuw voorlopig rijbewijs’ kost ook 25 euro.