Vandaag deelden de dames van de werkgroep "Vrouw & Maatschappij" leuke BQQ-handschoenen uit aan de papa's in de Roeselaarse winkelstraten waarbij ze hen oproepen om hun recht op ouderschapsschapsverlof effectief op te nemen. 

Momenteel nemen vooral vrouwen ouderschapsverlof op, want dat is op de werkvloer voor een man vaak ‘not done’.  Door het wetsvoorstel van Els Van Hoof, voorzitster van Vrouw & Maatschappij nationaal, wil men een mentaliteitswijziging doorvoeren, door de opname van het vaderschapsverlof voor mannen te verplichten.  Het gaat over tien werkdagen verlof die volgen op de geboorte, de daddy day’s!

Jannick De Poorter, voorzitster V&M Roeselare: “Door een stukje van het zorgverlof verplicht door de man te laten opnemen, zorg je ervoor dat de globale werkzaamheid van de vrouwen omhoog kan en de loonkloof omlaag.  Het is tevens goed voor het kind en de vader zelf en zowel mama als papa kunnen genieten van een betere balans tussen werk en privé”.

 Klik hier om meer foto's van deze actie te bekijken

Toelichting bij het wetsvoorstel van Els Van hoof

Het stelstel van vaderschapsverlof lijkt in onze samenleving goed te zijn ingeburgerd. Dankzij dat verlof kunnen vaders in totaal tien dagen verlof nemen na de geboorte van hun kind. Hierbij worden de eerste drie dagen betaald door de werkgever en de volgende zeven dagen door het ziekenfonds.Het feit dat wie gebruik maakt van het geboorteverlof sinds 2011 beschermd is tegen ontslag is een goede zaak. Toch maakt niet elke vader of meeouder gebruik van zijn of haar recht op geboorteverlof.

CD&V-Kamerlid Els Van Hoof, tevens nationaal voorzitster van Vrouw en Maatschappij, merkte in haar omgeving op dat er nog een belangrijk deel van de vaders of meeouders dit recht niet gebruikt uit schrik voor mogelijke negatieve reacties op het werk of door de werkgever. Vaak wordt dan verwezen naar de angst om hun job of promotiekansen te verliezen. Haar bevindingen (om dit initiatief te nemen) worden gestaafd door een onderzoek van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) die in 2010 een rapport liet opstellen waarbij 800 vaders werden bevraagd over hun ervaringen met vaderschapsverlof. Maar 81,3% van de respondenten nam vaderschapsverlof op. Net geen 20% maakte dus geen gebruik van dit recht. 44,6% van de ondervraagde vaders gaf aan geen vaderschapsverlof, of niet het volledige vaderschapsverlof, te hebben opgenomen omwille van het werk of de werkgever, die het bijvoorbeeld niet wilde toekennen, omdat men dacht dat het zou worden geweigerd, of omdat het niet de gewoonte was binnen het bedrijf of de organisatie.

Els Van Hoof acht de tijd dan ook rijp voor een verplichting van het vaderschapsverlof (geboorteverlof): “Om ervoor te zorgen dat vaders en meeouders de zorgtaken in het gezin gelijkwaardig te verdelen, moet het geboorteverlof (in analogie met de moederschapsrust) verplicht worden. Op die manier zal ook de druk op de werknemers verdwijnen om hun verlof niet op te nemen.”Het wetsvoorstel voor een verplicht opnemen van geboorteverlof zal binnenkort ingediend worden in de Kamer. Els Van Hoof: “Ik meen dat er ondertussen een mentaliteitswijziging heeft plaatsgevonden en meer en meer vaders en meeouders vragende partij zijn voor het opnemen van hun 10 dagen vaderschapsverlof.”

 

klik op bovenstaande foto's om de flyer die vandaag werd uitgedeeld groter te bekijken