De CD&V-fractie in de Kamer van volksvertegenwoordigers wenst over te gaan tot de aanwerving van een (universitair) medewerker voor de ondersteuning van haar werkzaamheden in de commissie Volksgezondheid.Opdracht: het opvolgen van de evoluties op het vlak van gezondheidszorg: gezondheidsbeleid, zorgprocessen en -beroepen, biomedische ethiek en recht, ouderenzorg, patiëntenrechten, …

Vereist diploma: bij voorkeur masterdiploma: rechten, management en beleid van de gezondheidszorg, gezondheidswetenschappen, sociale wetenschappen, psychologie.

De fractiemedewerkers:

 • adviseren de CD&V-Kamerleden met beleidsvoorbereidend werk, het interpreteren van wetteksten, het voorbereiden van standpunten, wetsvoorstellen, parlementaire vragen en tussenkomsten, het organiseren van overleg met het middenveld, enz.;
 • beschikken over redactionele vaardigheden en synthesevermogen om complexe zaken begrijpelijk voor te stellen;
 • hebben een brede algemene ontwikkeling;
 • kunnen zelfstandig en flexibel in teamverband werken;
 • hebben een perfecte kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Frans.

Wij verwachten dat de kandidaten:

 • een bijzondere interesse hebben voor politiek;
 • overtuigd zijn van de meerwaarde van de christendemocratische visie op de ontwikkeling van de samenleving;
 • snel en nauwkeurig informatie kunnen verwerken en analyseren;
 • met zin voor verantwoordelijkheid werken en in nauw overleg met de volksvertegenwoordigers.

Wij bieden:

 • een contract van onbepaalde duur
 • een dynamische werkomgeving;
 • een aantrekkelijke wedde op universitair niveau (vergelijkbaar met federaal ambtenaar op niveau A) en extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, gratis abonnement openbaar vervoer, bedrijfsrestaurant).

Ervaring met de gezondheidssector is een pluspunt.

Sollicitaties, vergezeld van een CV, voor 28 april bezorgen aan Jef Smits, secretaris CD&V-Kamerfractie, op het volgende adres: vacature@kamer.cdenv.be

De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke en een mondelinge proef. De schriftelijke selectieproef zal plaatsvinden op vrijdag 5 mei (10.00u -12.00u).