Roeselare is de eerste gemeente in Vlaanderen  waar Bpost -als gemachtigde van de stad- de effectieve vaststelling zal invoeren van de aanplakking van stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en openbare onderzoeken hiervan.

Schepen Nathalie Muylle: "Vanaf halfweg maart 2016 zullen postbodes in Roeselare door deze samenwerkingsovereenkomst vanop de openbare weg digitale foto's nemen van de aangeplakte vergunningen en openbare onderzoeken.  Bpost heeft hiervoor een tool ontwikkeld met geolokalisatie en time-stamp, waardoor exacte plaats en tijdstip kunnen vastesteld worden.  In principe zullen per adres op 3 verschillende dagen vaststellingen gedaan worden.  Bpost zal hiervoor een willekeurige datum kiezen, in het begin, midden en einde van de periode van 30 dagen van de aanplakking van het openbaar onderzoek of vergunning".

De samenwerking is uniek en betekent een win-win voor zowel Bpost als de stad.  De postbodes van Bpost passeren immers dagelijks aan elk huis/gebouw in heel België, de stad daarentegen beschikt niet over deze personeelscapaciteit, maar kreeg evenwel de verplichting opgelegd om de controles uit te voeren door de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, via het attest van aanplakking.  De effectieve aanplakking van de stedenbouwkundige vergunning heeft immers gevolgen op het gebied van het aanvatten van de beroepstermijnen (van bv de aanpalende buur die de vergunning wenst aan te vechten) en hieraan gekoppeld de start van de bouwwerken.  Zonder effectieve aanplakking is immers geen beroep, noch effectieve start van de bouwwerken mogelijk.

Door Bpost deze vaststellingen te laten uitvoeren, dient de stad hiervoor geen bijkomend personeel aan te werven.  Immers wordt van elke vaststelling door de postbode een bewijs in het dossier van de aanvraag gemaakt.  Bijgevolg worden de stedenbouwkundige aanvragen op dit punt juridisch opgewaardeerd, waardoor ook advocatenkosten uitgespaard kunnen worden.

De voordelen van de stad zijn een duidelijke tijdsbesparing (geen inzet van bijkomend personeel die de controles ter plaatse dienen uit te voeren) en een sterker juridisch dossier door de vastellingen gemaakt door de postbodes.

Het voordeel voor Bpost is dat haar postbodes via dergelijke samenwerkingsovereenkomst nieuwe taken toegewezen krijgen, die de klassieke postbedeling niet in de weg staan en daarenboven mooi kunnen aanvullen.