Vanaf volgend voorjaar wordt de verkeerssituatie rond de nieuwe campus van het  ziekenhuis AZ Delta grondig aangepakt. Afgelopen weekend ondertekende minister van Mobiliteit Ben Weyts de samenwerkingsovereenkomst. Burgemeester Kris Declercq: "De gebundelde samenwerking tussen alle betrokken actoren is uniek in Vlaanderen”.

Begin 2017 starten de voorbereidingen aan het knooppunt van de N36 met de Kwadestraat en halfweg 2017 beginnen de eigenlijke wegenwerken.

Unieke samenwerking 

"Dit samenwerkingsverband tussen overheid en privé is een primeur voor Vlaanderen", aldus Burgemeester Kris Declercq. "Met de ondertekening van het samenwerkingscharter wordt het knooppunt N36-Kwadestraat officieel omgedoopt tot het 3A-knooppunt." Met de 3A's wordt verwezen naar de drie betrokken sites

  • Accent Businees centrum
  • AZ Delta
  • Abele-bedrijvencentrum

Dit dossier zat bij de start in 2014 al in de problemen, doordat het kostenplaatje enorm opliep. Er kwam toen zelfs eventjes een ‘light’ versie van het oorspronkelijke plan. Schepen van mobiliteit Griet Coppé: “Maar het knooppunt moet er komen en het moet klaar zijn voor de ingebruikname van het nieuwe ziekenhuis. Met harde onderhandelingen zijn we erin geslaagd dit dossier uit de miserie te halen. Heel wat privépartners investeren mee en dat is een voorbeeld voor de rest van Vlaanderen.”

Het project kost 5,5 miljoen euro, waarvan het Agentschap Wegen en Verkeer er 3,3 miljoen voor zijn rekening neemt. De overige 2,2 miljoen wordt verdeeld onder de stad, AZ Delta en verschillende privé-investeerders uit de buurt. Zij vinden een goede verkeersafwikkeling belangrijk en hebben daar gerust een som geld voor over.

Door de komst van het ziekenhuis en de recente ontwikkelingen op de omliggende bedrijventerreienen langs de N36 is de afrit van de E304 één van de drukste toegangspoorten tot de stad Roeselare geworden. Schepen Griet Coppé : "Het Nieuwe 3A-knooppunt moet de mogelijke impact van deze omvangrijke projectontwikkeling opvangen. Een vlotte én veilige bereikbaarheid van de verschillende sites staat daarbij centraal. Zowel voor fietsers, de wagens én het openbaar vervoer"

klik op de tekening hierboven om ze groter te bekijken

Projectconept 3A-Knooppunt

Het nieuwe 3A-knooppunt zal bestaan uit een gelijkgronds kruispunt waarbij het lokale verkeer via een koker onder een opgehoogde N36 wordt geleid. De kruispunten aan de op- en afritten van de N36 worden geregeld door verkeerslichten. Om de verplaatsing van een hoogspanningsmast te vermijden worden de Kwadestraat (kant Rumbeke) en de te verbreden Nieuwe Abelsestraat ingescvhakeld als afrit. Doordat de N36 boven,op de koker ligt, zal het doorgaand verkeer geen hinder ondervinden van het lokale verkeer

Ter hoogte van het ziekenhuis komt er een bypass richting N36 zodat rechts afslaand verkeer richting E403 (of Izegem) niet langs de verkeerslicten moet. Vlak naast deze bypass komt er een bijkomende doorsteek richting de oprit van de N36. Vlak naast deze bypass komt er een bijkomende doorsteek richting van de N36, die énkel mag gebruikt worden door de hulpdiensten.

Het verkeer op de N36 komende van Izegem of de E403 dat naar het Accent Business Parl wil rijden, kan ook gebruik maken van een bypass. Het verkeer van die bypass krijgt voorrang op het verkeer uit de Kwadestraat.

Extra aandacht voor fietsers 

"Naast een vlotte bereikbaarheid voor wagens zetten we met het 3A-knooppunt ook in op fietsinfrastructuur & openbaar vervoer.", benadrukt schepen Coppé. "Het knooppunt zal hoofdzakelijk enkelrichtingsfietspaden krijgen", vervolgt Griet Coppé."Enkel aan de Kwadestraat kant Oekene komt er een dubbelrichtingsfietspad aan de zijde van AZ Delta. Fietsers richting ziekenhuis kunnen zo onmiddellijk aansluiten op de fietspaden die voorzien worden op de zizekenhuissite zelf.  Het dubbelrichtingsfietspad loopt door tot aan het zuidelijk kruispunt aan de koker. Daar wordt hety fietspad ontdubbeld waarna de fietser onder de lichtenregeling veilig hun weg kunnen verderzetten. Tzer hoogte van het Accent businesspark wordt het dubbelrichtingsfietspas ontdubbeld op het interne wegennet van het Accent Business park".

klik op de tekening hierboven om ze groter te bekijken

Vlot openbaar vervoer naar AZ Delta & Accent Business Park

Zowel het ziekenhuis AZ Delta als het bedrijventerrein Accent Business Park zal bediend worden door het openbaar vervoer. Op beide sites worden comfortabele busjalmtes voorzien. De verkeerslichten kunnen beïnvloed worden door de naderende bussen om de doorstroming voor het openbaar vervoer te garanderen. Concrete informatie over de reisroutes & frequentie is voorlopig nog niet gekend. Daarvoor zal het stadsmodel worden aangewend. Dit stadsmodel is momenteel in opmaak & is een samenwerking tussen de stad Roeselare en "De Lijn'.

Timing

Op dit moment werkt het Agentschap Wegen en Verkeer volop aan de onteigeningsprocedure. Begin 2017 start het Agentschap ook met de aanbestedingsprocedure. Als alles vlot verloopt, kunnen de voorbereidende nutswerken nog in het voorjaar van 2017 beginnen. Zo kan er vanaf medio 2017 gestart worden met de eigenlijke wegenwerken. Het einde van de werken is voorzien voor augustus 2018. De opening van de nieuwe campus AZ Delta staat gepland in het najaar van 2018.