Ondernemingen met een wereldwijde jaaromzet van 750 miljoen euro of meer die actief zijn in de EU, zullen voortaan belastinggerelateerde informatie uit moeten splitsen per land waarin ze actief zijn en dit rapporteren aan de nationale belastingadministratie. Vervolgens moeten de lidstaten deze informatie automatisch onderling uitwisselen. Het Europees Parlement schaarde zich vandaag achter een wetsvoorstel van de Europese Commissie dat een gedetailleerde fiscale rapportageverplichting oplegt.

Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de bijzondere parlementaire commissie fiscale rulings: "De uitwisseling van gedetailleerde belastinggerelateerde informatie over grote multinationals is een belangrijke stap naar meer fiscale rechtvaardigheid. De Panama Papers - en voordien Luxleaks - hebben het voor iedereen duidelijk gemaakt dat we op een andere manier moeten gaan denken over belastingen. De Europese Commissie zet haar offensief tegen belastingontwijking verder en kan rekenen op de steun van het Europees Parlement."

De wetswijziging is de Europese vertaling van de "BEPS-actie 13" uit het OESO actieplan inzake grondslaguitholling en winstverschuiving waartoe de meeste lidstaten zich op internationaal niveau engageerden. Een uniforme, bindende Europese omzetting van deze politieke verbintenis is belangrijk om tegenstrijdige nationale initiatieven en fragmentatie van de interne markt te vermijden. Vandenkendelaere benadrukt  dat het Europees Parlement nog een stap verder wil gaan dan het oorspronkelijke Commissievoorstel: “Naast de nationale belastingautoriteiten moet ook de Commissie toegang krijgen tot deze informatie om zo beter te kunnen controleren of lidstaten geen ongeoorloofde 'fiscale' staatssteun verlenen."