De Stedelijke Basisschool Octopus (buurt Noordlaan) wordt uitgebreid en gerenoveerd. Waarom? Een aantal kinderen zit al jaren in houten chalets.

Er komen nu 2 kleuterklassen, een turnzaal en 4 nieuwe klassen. De bestaande turnzaal en refter worden gerenoveerd. De zalen dienen ook voor naschoolse opvang. Er komen bijkomende parkeerplaatsen, een zoen en vroemzone en een keurige groene omgeving.

De bouwvergunning is binnen van 11 april 2014. In de gemeenteraad van 26 mei werd het ontwerp voor al deze nieuwe plannen en de voorwaarden waarbij geïnteresseerde
aannemers zich kunnen aanbieden, goedgekeurd.

Overal in Vlaanderen worden nu fondsen vrijgemaakt om schoolgebouwen op te trekken. Zo wel voor vrij als voor gemeentelijk onderwijs. Dankzij CD&V werd tijdig
dit dossier ingediend en krijgen we opnieuw een zeer aanzienlijke subsidie van de Vlaamse Overheid: 1.788.659 euro op een budget van 2.880.000 euro.

Ons doel: snel bijkomende voldoende plaatsen aanbieden voor kinderen in onze gemeentelijke basisscholen.

Alles klaar? 1 september 2016.