Het Europees Parlement heeft een resolutie goedgekeurd waarin het vraagt om de oorsprong van verwerkt vlees aan te geven op het voedseletiket. Europarlementsleden Ivo Belet en Tom Vandenkendelaere (CD&V) vinden dit geen goede maatregel.

Ivo Belet: “Als fabrikanten uit eigen beweging de oorsprong van het vlees dat in hun producten verwerkt is, willen aangeven, moet dat kunnen, maar we zijn geen voorstander van een verplichte oorsprongsetikettering. De huidige vraag naar bijkomende etikettering vloeit voort uit het paardenvleesschandaal. Daar ging het echter om regelrechte voedselfraude waarbij paardenvlees als rundsvlees werd verkocht. Oorsprongsetikettering vormt geen oplossing voor fraude. In Europa is de controle op voedsel zeer goed geregeld en is alle vlees traceerbaar van de landbouwer tot in de winkel. We moeten nog meer inzetten op fraudebestrijding, niet op bijkomende wetgeving.”

Tom Vandenkendelaere: “Regels inzake voedselhygiëne zijn in Europa al lange tijd geharmoniseerd: ongeacht uit welk Europees land ons  voedsel komt – de kwaliteit ervan is altijd gegarandeerd. Uiteraard zijn wij voor transparantie maar van deze maatregel worden landbouwers, voedselverwerkende bedrijven en consumenten niet beter. Voor vleesverwerkende bedrijven betekent het meer kosten en meer administratie. Zo komt de prijs onder druk waardoor landbouwers lagere prijzen dreigen betaald te krijgen. En de consument betaalt meer aan de kassa voor een product met net dezelfde kwaliteit als voordien."

Onderzoek toont aan dat met de invoering van oorsprongsetikettering voor verwerkt vlees de administratieve lasten voor producenten met 30% toenemen en de productiekosten met 5-9%. 80% van de consumenten geeft aan dat ze geen vragende partij zijn voor oorsprongsetikettering als het tot hogere prijzen leidt.

30 tot 50% van alle vlees in de EU wordt verwerkt tot ingrediënt in o.m. klaargemaakte maaltijden en vleeswaren.