De Europese Raad van Ministers van Financiën sloot vandaag een akkoord over het automatisch uitwisselen van informatie tussen de EU-lidstaten over tax rulings.

Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de Commissie economische en monetaire zaken: "Tax rulings kunnen een belangrijk instrument zijn om rechtszekerheid te creëren voor bedrijven. Maar de weinig transparante wijze waarop de lidstaten deze rulings gebruikten, was bijna een vrijgeleide voor belastingontwijking door bedrijven en voor schadelijke belastingconcurrentie tussen lidstaten."

Uitwisseling van informatie was al mogelijk, maar enkel op vrijwillige basis. De facto gebeurde er dus niets. Door deze nieuwe richtlijn zullen lidstaten vanaf 1 januari 2017 voor alle grensoverschrijdende rulings verplicht informatie moeten uitwisselen Deze verplichting zal een terugwerkende kracht hebben van 5 jaar en tax rulings dekken die werden afgeleverd vanaf 1 januari 2012.

"Het akkoord van vandaag is een belangrijke stap naar meer transparantie om zo de mogelijkheden voor ontwijking en schadelijke belastingconcurrentie te verminderen. Maar de lidstaten moeten een stap verder durven zetten," stelt  Tom Vandenkendelaere. "Voor CD&V blijft het krachtigste wapen tegen deze praktijken een échte harmonisatie van de belastbare grondslag voor de vennootschapsbelasting op EU niveau, de zogenaamde CCCTB. Met een eengemaakte belastbare basis worden het ontwijken van belastingen en opzetten van fiscale constructies immers bijzonder moeilijk.  Lidstaten zullen nog altijd kunnen concurreren, bijvoorbeeld op het vlak van tarifiëring, maar dan wel met open vizier."

Volgende week dinsdag wordt dit akkoord besproken in de Commissie Economie die vervolgens zal stemmen over een eigen advies.

 

Voor meer informatie over het akkoord: Klik hier