Het Europees Parlement heeft een nieuw Europees subsidieprogramma voor de verdeling van melk, fruit en groenten op school goedgekeurd. Met deze samenvoeging wil de EU verder obesitas op jonge leeftijd helpen bestrijden. “Naast de subsidies voor de melk, het fruit en de groenten, wordt er ook een stuk van het budget voorzien voor educatie,” weet Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere. “Deze ondersteuning is dus een triple-win: 400.000 kinderen leren gezond eten op school, ze krijgen een positief beeld van de landbouwsector én de landbouwer zelf krijgt een duwtje in de rug!“

Europa subsidieert melk, groenten én fruit op school

Dankzij Europese subsidies kunnen schoolgaande kinderen al verschillende generaties dagelijks van goedkope schoolmelk genieten. In 2009 creëerde de EU een gelijkaardig programma voor groenten en fruit. Vandaag worden beide programma’s samengevoegd.

Helaas kampt, in Vlaanderen, 18% van de jongeren met overgewicht. Voornamelijk in de leeftijdsgroep van 5 tot 9 jaar is het probleem groot. “Daarom is het zo belangrijk dat kinderen van jongsaf leren wat gezonde voeding is en waar die voeding vandaan komt. Doordat een deel van het Europees budget wordt gereserveerd voor bewustmaking en onderricht eten kinderen niet alleen gezond, ze leren ook onze melksector en fruittelers waarderen,” besluit Vandenkendelaere