“We moeten het procedurele gekrakeel zo snel mogelijk achter ons laten en snel werk maken van een toekomstgericht wetgevend initiatiefrapport en een bijzondere commissie om fiscale wantoestanden in kaart te brengen. Het is de hoogste tijd om serieuze stappen vooruit te zetten,” zegt Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de economische en monetaire commissie, naar aanleiding van de goedkeuring door het Europees Parlement over de oprichting van een bijzondere commissie over fiscale transparantie in de EU. Vandenkendelaere zal als plaatsvervangend lid zetelen in de bijzondere commissie.

Vandenkendelaere: "We moeten in de komende zes maanden concrete inhoudelijke voorstellen te doen. Zo moeten we dringend werk maken van een Europese harmonisatie op het vlak van vennootschapsbelasting. De gesprekken over een ééngemaakte belastbare basis voor de vennootschapsbelasting (de zogenaamde CCCTB-richtlijn) zitten al jaren muurvast in de Raad. Nochtans is een ééngemaakte belastbare basis het krachtigste wapen waarover we beschikken tegen oneerlijke belastingconcurrentie. Het zorgt voor meer transparantie omdat het duidelijk maakt hoeveel belastingen bedrijven betalen in de verschillende lidstaten. Bovendien betekent het een serieuze fiscale en administratieve vereenvoudiging voor bedrijven."