“Luxleaks heeft duidelijk gemaakt dat grote bedrijven massaal het gebrek aan fiscale harmonisatie tussen Europese lidstaten proberen uit te buiten. Het Fiscale Transparantie Pakket van de Commissie is alvast een eerste stap om via méér Europese samenwerking naar een systeem te gaan dat eerlijker is voor iedereen.” Dit zegt Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) in een reactie op de voorstellen voor meer fiscale transparantie die Europese Commissie vandaag op tafel legt.

Centraal in het Pakket staat het wetgevend voorstel dat de lidstaten verplicht om automatisch informatie uit te wisselen met alle lidstaten over alle door hen aangenomen tax rulings. En niet langer op vrijwillige basis zoals nu het geval is.

Europarlementslid Tom Vandenkendelaere: "Tax rulings kunnen een belangrijk instrument zijn om rechtszekerheid te creëren voor bedrijven. Maar de weinig transparante wijze waarop in de lidstaten van deze rulings gebruik is gemaakt, was bijna een vrijgeleide voor belastingontwijking door bedrijven en voor schadelijke belastingconcurrentie tussen lidstaten".

Europarlementslid Tom Vandenkendelaere: "Het voorstel van vandaag is dan ook een belangrijke stap om meer transparantie te creëren en zo de mogelijkheden voor ontwijking en schadelijke belastingconcurrentie te verminderen. Toch is het voor mij duidelijk dat het krachtigste wapen tegen deze praktijken de invoering van een gemeenschappelijke geconsolideerde basis voor de vennootschapsbelasting van multinationale ondernemingen blijft (de zogenaamde CCCTB-richtlijn). Met een eengemaakte belastbare basis worden het ontwijken van belastingen en opzetten van fiscale constructies immers bijzonder moeilijk.  Lidstaten zullen nog altijd kunnen concurreren, bijvoorbeeld op het vlak van tarifiëring, maar dan wel met open vizier. Ik ben dan ook blij dat de Commissie nogmaals bevestigt dat ze dit dossier, dat al jarenlang geblokkeerd zit in de Raad, voor de zomer opnieuw op gang zal trekken. Het kan immers niet dat alle lidstaten de mond vol hebben van optreden tegen agressieve tax planning door bedrijven maar in de beslotenheid van de Raad weigeren om dit ook effectief aan te pakken!"

 

Tom Vandenkendelaere is lid van de economische en monetaire commissie, zetelt als plaatsvervanger in de bijzondere commissie die onderzoek doet naar tax rulings in Europa.