Het Europees Parlement heeft groen licht gegeven aan een akkoord met de lidstaten om de zogenaamde 'interchange fee' tussen banken bij elektronische betalingen gevoelig te verminderen.

"Het is een win-winscenario voor meerdere partijen," verduidelijkt Tom Vandenkendelaere, lid van de economische en monetaire commissie.

"De handelaars kunnen een lucratievere deal voor hun betaalabonnementen sluiten waardoor elektronisch betalen nog meer wordt aangemoedigd. Voor de consument verhoogt zijn betaalcomfort omdat, doordat de kosten dalen, nog meer handelaars geneigd zullen zijn elektronisch betalen aan te bieden. In een Europees perspectief is deze regeling een stap in de richting van een ééngemaakte Europese betaalmarkt, vergroot het de transparantie en stimuleert het eerlijke concurrentie."

Onderlinge banktarieven geplafonneerd

In de nieuwe verordening wordt de vergoeding die moet worden betaald voor betalingen met een gewone bankkaart binnenkort geplafonneerd op 0,2% van de transactiewaarde en voor betalingen met een kredietkaart op 0,3%.

"De lidstaten behouden bovendien de mogelijkheid om een extra bovengrens van 5 cent te voorzien of zelfs een lagere cap," zegt Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de economische en monetaire commissie. "Wetende dat de interchange fee voor gewone bankkaarten momenteel 5,6 cent bedraagt, betekent die extra bovengrens een gevoelige daling. Het lijkt peanuts maar als je weet dat er in België jaarlijks 1,4 miljard transacties met gewone bankkaarten worden uitgevoerd, gaat het al snel om bijna 750 miljoen euro. Een vermindering met 0,6 cent per transactie betekent een mogelijke besparing voor de handelaars van zo'n 8,4 miljoen euro.”

Honour all cards - regel

De verordening voorziet nog een bijkomend voordeel voor de handelaar. Aanbieders van betalingsdiensten maken vaak gebruik van de zogenaamde 'Honour all cards'-regel. Wil een handelaar een bepaalde, goedkope, kaart aanbieden, dan verplicht zijn contract hem er vaak toe om ook andere, duurdere, kaarten in het pakket te aanvaarden.

"Het verbod op deze regel, zoals ingeschreven in de verordening, geeft handelaars nu de mogelijkheid om het meest efficiënte betalingssysteem te kiezen," zegt Vandenkendelaere, "De handelaars zullen dit wel duidelijk moeten afficheren, zowel aan de ingang van de winkel als aan de kassa."

De verordening geldt trouwens niet voor alle kaarten. Kaarten in een zogenoemd 'driepartijensystemen' zoals American Express en Diners Club vallen buiten de regeling, net als commerciële kaarten die enkel gebruikt worden voor onkosten.