Promotie van ondernemerschap in het onderwijs is heel actueel binnen de Commissie Werk van het Europees Parlement. Er wordt druk gewerkt aan standpunten en binnen de fractie is Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) aangesteld als ‘schaduwrapporteur’. "Een unieke kans om zelf mee in de cockpit te zitten en voor mijn politieke familie het standpunt actief mee te sturen".

"Die standpuntbepaling gebeurt vaak op basis van, onder meer, bestaande partijprogramma’s en het traditionele overleg met de belangengroepen (de veelbesproken lobbyisten). Uiteraard heel valabel en nuttig, maar voor mijn eerste rapport wilde ik een andere weg inslaan: directe dialoog met jonge mensen, ervaringsdeskundigen rechtstreeks uit het veld."

De deelnemers werden zorgvuldig geselecteerd: HR-experten, student-ondernemers, jonge starters uit de digitale sector, de horeca of de grafische wereld alsook ondernemers met wat meer ervaring.

Het debat was levendig en de conclusies verrassend duidelijk: het onderwijs kan nog veel beter, maar de ondernemers kunnen daar zelf ook bij helpen. Zo werd o.a. gepleit voor meer ondernemersgetuigenissen in de klas, voor uitbreiding van projecten als runner-up waarbij jonge en oudere ondernemers van elkaar kunnen leren.

Voortdurend werd gehamerd op de nood aan een grotere sensibilisering voor ondernemerstrajecten bij jongeren (Bryo bv.) waarbij de optie ‘zelfstandig ondernemen’ al vroeg als een aantrekkelijke carrièremogelijkheid wordt voorgesteld. In alle studierichtingen zou men, optioneel, de mogelijkheid moeten hebben om meer ondernemingsgerichte vakken zoals marketing en boekhouden te volgen.

Een belangrijk aspect was ook de werking van het statuut student-ondernemer. Een initiatief dat heel succesvol is aan de UGent bijvoorbeeld, maar in de rest van Vlaanderen nog te onbekend is. Het statuut zou moeten mogelijk zijn bij alle universiteiten en hogescholen.

Tegelijk legde men er de nadruk op dat aanbieden alleen niet voldoende is. Een aangepast en flexibel curriculum voor de student-ondernemer is een must en het statuut moet door alle docenten ernstig worden genomen. De administratieve en logistieke ondersteuning vanuit de onderwijsinstelling werd door de deelnemers in elk geval als uitermate positief geëvalueerd.

Tom Vandenkendelaere: "Dergelijk face to face-contact, in directe dialoog gaan en zo komen tot werkbare voorstellen: het is een aanpak die volgens mij loont. Niet alleen komen we met heel nuttige input terug aan de Europese onderhandelingstafel, tegelijk hebben we dat ‘verre’ Europa toch maar mooi naar West-Vlaanderen gebracht".