Onder het motto 'afval bestaat niet', doet de Commissie vandaag een belangrijke stap in de richting van een circulaire economie. Helaas zijn de doelstellingen om voedselverspilling tegen te gaan niet ambitieus genoeg. "Als we grondstoffenverspilling willen tegengaan door een eengemaakt duurzaam afvalbeleid moet Europa ook het voortouw nemen in de strijd tegen voedselverspilling." Dit zegt Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) n.a.v. de voorstelling van het nieuwe circulaire economie-pakket in het Europees Parlement.

In tegenstelling tot de huidige wegwerpcultuur, is het patroon van een circulaire economie gebaseerd op hergebruik, reparatie, renovatie en recyclage. Het gaat om een bijna gesloten cirkel waarbij grondstoffen zoveel mogelijk hergebruikt worden. "Zo moet het gemakkelijker worden in de toekomst om elektronische producten, televisies of computerschermen beter te kunnen repareren of onderdelen te hergebruiken," zegt Tom Vandenkendelaere.

"Maar naast goede maatregelen voor recyclage mist de Commissie hier de kans om een probleem aan te pakken dat gevolgen heeft voor zowel het milieu, de economie als de wereldwijde voedselvoorziening," stelt Tom Vandenkendelaere,"In Europa gooien we jaarlijks 89 miljoen ton voedsel weg, wat  resulteert in 170 miljoen CO2 die onnodig wordt uitgestoten en een verspilling van 261 miljoen euro aan grond- en hulpstoffen. Vlaanderen is daarbij trieste koploper met 345 kg per persoon per jaar aan verspild voedsel."

Vandenkendelaere: "Het besef dat voedselverspilling zo'n enorme impact heeft, leeft al in Vlaanderen. Zo ondertekende de Vlaamse regering in maart 2014 de belangrijke engagementsverklaring 'Samen tegen Voedselverlies' met alle ketenpartners. Verder zijn er ook heel wat succesvolle bottom-up initiatieven, zoals het herverdeelinitiatief Foodloose van Voka West-Vlaanderen, die een brug slaan tussen voedingsproducenten en lokale voedselverdelingspunten. Deze projecten verdienen het om door een ambitieus beleid omkaderd te worden. We zullen erbij de opvolging van dit Commissievoorstel op toezien dat aan dit wetgevingspakket concrete en ambitieuze doelstellingen worden toegevoegd om voedselverspilling tegen te gaan."