Met de voorstelling van de Europese Pijler van Sociale Rechten zet Europa het sociale aspect weer met stip, midden de agenda. Een fundament van 20 basisprincipes waarop Europa, de lidstaten én de sociale partners hun sociale beleid verder kunnen uitbouwen. Vandaag liggen al enkele nieuwe initiatieven op tafel. Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de commissie Sociale Zaken in het Europees Parlement:

OUDERSCHAPSVERLOF EN AANDACHT VOOR VADERS

“De Sociale Pijler is méér dan een bundeling van regels: waar nodig worden ze versterkt, uitgebreid en geüpdatet. En er komen ook nieuwe initiatieven. Als aanstaande papa springt voor mij het ouderschapsverlof en de aandacht voor vaders in het oog. Mannen en vrouwen krijgen in dezelfde mate recht op ouderschapsverlof. Ook moeten ouders tot hun kind 12 jaar is tijdelijk half- of deeltijds kunnen werken. Daarnaast is er ook voor het eerst sprake van de introductie van een zorgverlof van 5 dagen per jaar om te zorgen voor een ziek familielid. Behalve de eis van Europa dat het ouderschapsverlof minstens op het niveau van de ziekte-uitkering wordt geregeld, in plaats van als tijdskrediet zoals bij ons, heeft dit voorstel weinig gevolgen voor België. Het zijn vooral de Oost-Europese landen die uit hun pijp zullen mogen komen. En dat is dan wel weer goed voor ons land: de kloof in sociale rechten dempen, is de enige manier om sociaal toerisme van oost naar west aan te pakken.”

BETROKKENHEID VAN SOCIALE PARTNERS

“De sociale partners worden bij de uitbouw van de pijler ten volle betrokken. Ik verwacht van hen een open blik en verantwoordelijkheidszin. Je kunt niet lopen zaniken over een gebrek aan daadkracht en visie van Europa om dan bij elk vernieuwend voorstel meteen hoog op het eigen paard te kruipen zoals BusinessEurope. De 2 grote consultatierondes die de Commissie aankondigt, bieden ook voor hen een uitgelezen kans om constructief mee te denken. De eerste gaat over het moderniseren van arbeidscontracten. Elke werknemer moet, op papier, vanaf dag 1 worden ingelicht over ieder aspect van zijn job: werkduur, verloning, verlof... Volgens de gedateerde regeling uit 1991 heeft de werkgever daar 2 maanden de tijd voor. Met deze regeling bescherm je de deliverookoeriers of de uberchauffeurs in 2017 natuurlijk niet meer.”

AANGEPASTE SOCIALE BESCHERMING

“Nieuwe vormen van arbeid betekenen ook aangepaste sociale bescherming. Daar gaat de tweede consultatieronde over. De relatie werkgever-werknemer is niet meer zwart-wit en al zeker niet meer ‘standaard’. Freelancers, half- of voltijdse zelfstandigen, de vele jobs in de deeleconomie... het biedt kansen en dan vooral aan jonge mensen. Maar we moeten ervoor zorgen dat ook hun sociale bescherming gegarandeerd wordt. Wat jobs voor jonge mensen betreft: ook de soms precaire situatie van jongeren in transitiejobs, tussen school- en werkbank, kan best wat meer bescherming gebruiken.”

Tom: “Voor mij is het duidelijk: Europa zal sociaal zijn, of het zal niet zijn. Mensen verwachten en verdienen bescherming. Sociale bescherming en economische vooruitgang zijn twee zijden van dezelfde medaille.

Het beste bewijs daarvoor leverde de recente crisis: landen met een sterke sociale zekerheid en een flexibele arbeidsmarkt bleken de beste papieren te hebben om de crisis te bestrijden.”