Consumenten zullen binnenkort een bredere keuze hebben aan veilige elektronische betalingsdiensten. Het Europees Parlement nam daarvoor vandaag nieuwe regels aan.

"Wie vandaag een online aankoop doet en daar met zijn of haar bankkaart voor wil betalen, doet dit voornamelijk via de pc-bankingdienst van de eigen bank. Meer innovatieve, en vaak goedkopere, betalingsdiensten krijgen echter moeilijk voet aan de grond. Door een duidelijk Europees wetgevend en toezichtkader te creëren voor deze nieuwe types van diensten moet hier verandering in komen zodat consumenten over een ruimere keuze aan betalingsdiensten beschikken.  In België kunnen er zo nieuwe innovatieve betalingsdiensten en marktspelers bij komen, zoals het Nederlandse IDEAL of het Duitse Sofort," zegt Europarlementslid Tom Vandenkendelaere, lid van de commissie economische en monetaire zaken.

Naast innovatiever en competitiever moet de nieuwe wetgeving betalingsdiensten ook veiliger maken. Vandenkendelaere: "Goedkopere betalingsdiensten mogen absoluut niet onveiliger zijn.  Daarom legt deze richtlijn duidelijke verplichtingen op aan banken en andere betalingsdienstaanbieders om technologieën te gebruiken die een veilig proces van gebruikersauthenticatie verzekeren en zo het fraude-risico voor de consument beperken."µ

Bovendien wordt onder de nieuwe regels de aansprakelijkheid van de kaarthouder in geval van verlies of diefstal beperkt tot 50 EUR tegenover 150 EUR nu.

De Europese betaalmarkt is vandaag versnipperd en duur. Die fragmentatie kost de EU ruim 1 % van haar BBP of 130 miljard EUR per jaar. De lidstaten hebben 2 jaar om de richtlijn betalingsdiensten om te zetten in hun nationale wetgeving.