Het Europees Parlement gaf vandaag zijn goedkeuring aan een voorstel om dit jaar 1 miljard euro vervroegd vrij te maken voor projecten die jongeren aan een job, stage of opleidingsplaats helpen. Hiermee zouden tussen de 350.000 en 650.000 Europese jongeren geholpen kunnen worden.

Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V):
"
7 miljoen werkloze jongeren in Europa is een onhoudbare situatie. Dit moét veranderen. En snel. Deze 'financiële kick-start' voor het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief is een kans die de lidstaten moeten grijpen om met deze centen doeltreffende projecten op te zetten. Met een Europese voorafbetaling van 30% is er simpelweg geen excuus meer om te treuzelen."

Europa kampt met een jeugdwerkloosheid van meer dan 20%. Het Europese jeugdwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) ondersteunt de lidstaten in hun strijd tegen de jeugdwerkloosheid. Voor dit initiatief is 6 miljard euro beschikbaar voor 2014 en 2015. De projecten in het kader van YEI komen in de praktijk echter veel te traag van de grond, in grote mate omdat de lidstaten hun projecten eerst zelf moeten financieren en pas achteraf geld terug krijgen van Europa. Daarom gaat Europa een veel groter deel van het geld vooraf aan de lidstaten uitbetalen: 30% in plaats van de huidige 1 à 1,5%.

"Dat betekent voor dit jaar bijna 1 miljard euro aan vervroegde betalingen waar de meest getroffen lidstaten en regio's meteen mee aan de slag kunnen," verduidelijkt Vandenkendelaere. "Voor België betekent dit dat er in 2015 een bedrag van 12,7 miljoen EUR aan prefinanciering beschikbaar wordt, in plaats van een goede 400.000 euro nu."

De middelen van het werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren gaan naar regio's waar de jeugdwerkloosheid meer dan 25% bedraagt. In ons land zijn dat Brussel, Henegouwen en Luik.

Tom Vandenkendelaere besluit: "Het is een goede zaak dat de Europese Commissie de lidstaten helpt werk te maken van banen voor jongeren. Maar laat het duidelijk zijn dat deze extra prefinanciering maar één stap is en er is meer nodig om deze pijnlijke situatie recht te trekken. We zullen moeten blijven inzetten op een alomvattende langetermijnstrategie met betere skills-matching, meer ondernemerschap bij jongeren, kwalitatieve stageplaatsen, een flexibeler arbeidsmarkt, en uiteraard met duurzame jobs."