In 2015 wordt 1 miljard euro vervroegd vrijgemaakt voor projecten die jongeren aan een job, stage of opleidingsplaats helpen. Dat maakte de Europese Commissie vanmiddag bekend. Hiermee zouden tussen de 350.000 en 650.000 jongeren geholpen kunnen worden.

Europarlementslid Tom Vandenkendelaere: "Omdat we in Europa te kampen hebben met een jeugdwerkloosheid van meer dan 20%, heeft de EU het werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren in het leven geroepen, dat financiële ondersteuning biedt aan de lidstaten in hun strijd tegen de jeugdwerkloosheid. Voor dit initiatief wordt 3,2 miljard euro uitgetrokken, dat meteen wordt verdubbeld via een identiek bedrag dat vanuit het Europees Sociaal Fonds wordt ingezet.

"We constateren echter dat dit in de praktijk veel te traag van de grond komt. Het feit dat de lidstaten hun projecten eerst zelf moeten financieren en pas achteraf geld terug krijgen van Europa, blijkt een probleem te zijn. Landen waar de nood het hoogst is hebben doorgaans weinig budgettaire ruimte. Daarom gaat Europa een veel groter deel van het geld vooraf aan de lidstaten uitbetalen: 30% in plaats van de huidige 1 à 1,5%. Dat betekent voor dit jaar bijna 1 miljard euro aan vervroegde betalingen. Daarmee kunnen de meest getroffen lidstaten en regio's meteen aan de slag. Er is geen excuus meer om de strijd tegen de jeugdwerkloosheid nog langer uit te stellen."

Voor België betekent dit dat er in 2015 een bedrag van 12,7 miljoen EUR aan prefinanciering beschikbaar wordt, in plaats van een goede 400.000 euro nu. De middelen van het werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren gaan naar regio's waar de jeugdwerkloosheid meer dan 25% bedraagt. In ons land zijn dat Brussel, Henegouwen en Luik.

Tom Vandenkendelaere: "Het is een goede zaak dat de Europese Commissie de lidstaten helpt werk te maken van banen voor jongeren. Eén op vijf jongeren zonder job in de Europese Unie is simpelweg onaanvaardbaar. Een verloren generatie zou een catastrofe zijn en dat kunnen we ons niet permitteren."


Bekijk ook even onderstaand filmpje van onze Euro-commissaris Marianne Thyssen