Jongeren die in het buitenland studeren of stage lopen, vinden twee keer sneller werk dan jongeren die dat niet doen. Dat bevestigt een nieuw rapport over het Erasmus+-programma dat vandaag werd besproken in het Europees Parlement.

Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), coördinator van het jongerennetwerk van de EVP-Fractie reageert: “Het rapport bevestigt wat we eigenlijk al lang wisten - Erasmus is een belangrijk instrument in het bestrijden van jeugdwerkloosheid. De werkloosheidsgraad bij pas afgestudeerde jongeren met een internationale ervaring ligt 23% lager dan bij jongeren met dezelfde opleiding die niet op uitwisseling gingen. Meer nog, 64% van de werkgevers geeft aan dat een internationale ervaring een belangrijke rol speelt bij de aanwerving.”

 â€œNu is het moment om verder te bouwen op dit succes. Erasmus is erg populair, maar we zien nog altijd dat het programma niet alle jongeren bereikt. Er gaan nog steeds meer universiteitsstudenten dan hogeschoolstudenten op Erasmus, en bij het hoger beroepsonderwijs liggen de cijfers zelfs nog lager. Om ook die jongeren te bereiken moeten we dringend meer inzetten op buitenlandse stageplaatsen of studiemogelijkheden voor jongeren met een leercontract. Nu is de drempel voor die studenten vaak nog te hoog. Jammer, want ook zij moeten de kans krijgen om hun CV te verrijken met een werk- of studie-ervaring in het buitenland".

EP Tom Vandenkendelaere vervolgt :  â€œBij een recente rondvraag die ik hield bij technische scholen in Roeselare en Tielt, kwam dit nog maar eens naar voren. Slechts één school gaf aan actief aan het programma deel te nemen. De overige scholen gaven aan dat verschillende praktische barrières de leerlingen tegenhouden. Het is hoog tijd om ook die laatste barrières te slopen: van extra financiële middelen, over betere communicatie tot een duidelijkere en meer gestroomlijnde aanvraagprocedure. Alleen zo kunnen we alle studenten de kans geven om hun studies met een buitenlandse ervaring extra peper mee te geven.”

     
 

Erasmus+ is sinds 2014 het EU-programma voor onderwijs, opleiding en sport. Het vervangt een aantal bestaande programma’s, zoals Erasmus en Leonardo Da Vinci, en biedt meer dan 4 miljoen Europese jongeren de kans om te studeren, stage te lopen en vrijwilligerswerk te doen in het buitenland.