Europarlementsleden stelden vandaag hun visie voor de toekomstige relatie met het VK voor. Het Parlement is duidelijk: na de brexit wordt het VK formeel een derde land en kan het dus niet genieten van dezelfde voordelen als lidstaten of landen als Noorwegen en IJsland. De EU staat wel open voor een nauwe relatie met het VK via een associatieverdrag.

Wat de nieuwe relatie ook wordt, de integriteit van de interne markt en de vier vrijheden moet bewaard blijven.

Europarlementslid Tom Vandenkendelaere, woordvoerder brexit voor CD&V: “Het Parlement spreekt klare taal: het VK blijft onze meest nabije buur en ook na de brexit willen we goede vrienden blijven, maar dat betekent niet dat de Britten een voorkeursbehandeling kunnen genieten. De Britse regering heeft meer dan eens duidelijk gemaakt dat ze geen onderdeel willen uitmaken van de interne markt of de douane-unie en dat hebben we ook gerespecteerd. Maar die houding heeft gevolgen.

Als de Britten na de scheiding toegang willen tot onze markt kan dat in de eerste plaats via een vrijhandelsakkoord, als onderdeel van een breder associatieverdrag. Maar dat doen ze met dezelfde rechten en plichten als elk ander derde land. Een ‘CETA plus plus plus’ is dus niet aan de orde want dat gaat gewoonweg niet. De Britten weigeren de simpele realiteit van hun eigen houding te aanvaarden. De interne markt is de interne markt. Punt. De Britten kunnen niet à la carte kiezen tot welke sectoren ze toegang willen en welke niet.”

De Noord-Ierse Grens 

“De belangrijkste twistappel blijft de Noord-Ierse grens. Een harde grens moet koste wat het kost vermeden worden. Het EP schaart zich met deze resolutie dan ook als 1 man achter Ierland. De Britse regering wil geen douanegrens in de Ierse zee. Maar ze wil ook volledig uit de douane-unie en volledig uit de interne markt. Die houding maakt een oplossing voor Noord-Ierland quasi onmogelijk. Of May moet een redelijk spectaculair wit konijn in haar hoed verborgen houden. Of de Britse regering moet een serieuze bocht maken. London is zich aan het vast rijden maar vooralsnog ziet niemand in het VK dat de keizer geen kleren draagt.”