Een resolutie waarmee het Europees Parlement de druk op de Britse Brexit-onderhandelaars verhoogt, is met een grote meerderheid goedgekeurd. De resolutie is een gezamenlijk initiatief van de EVP, S&D, de liberalen, de groenen en de extreemlinkse GUE/NGL.

Enkel de conservatieve ECR-fractie, waartoe ook N-VA behoort, tekende niet mee.

Tom Vandenkendelaere (CD&V): “De Britten spelen hoog spel en willen barsten slaan in de eenheid die de lidstaten zo zorgvuldig hebben bewaard. Het VK lijkt erop te speculeren dat, in het geval van een EU-uitstap zonder akkoord, de lidstaten die veel handel drijven met het VK - waaronder ook België - op het laatste moment zullen inbinden. Het is een gevaarlijke tactiek. De Britse conservatieven zijn zelf erg verdeeld, en de regering is verzwakt. Tegelijk is er nog steeds grote bereidheid binnen Europa om aan hetzelfde zeel te trekken. Dat bewijst ook deze resolutie. Als de Britten denken het oude verdeel-en-heersspelletje te spelen dan zullen ze van een kale reis terugkomen.”

“Met de rem op en intussen proberen verdeeldheid te zaaien,” zo omschrijft Europarlementslid Ivo Belet (CD&V) de Britse houding bij de Brexit-onderhandelingsgesprekken. “Na meer dan 6 maanden praten staan we nog zo goed als nergens. Bij de start van de onderhandelingen stelde het Europees Parlement 3 prioriteiten voorop: duidelijkheid over het lot van Europeanen die in het VK wonen, geen douaneposten aan de grens met Noord-Ierland en de betaling van de openstaande rekeningen. Op deze drie vlakken weigeren de Britten tot nu toe concrete afspraken te maken. Zolang dat zo is, kan er niet over fase 2 - de toekomstige handelsrelatie gesproken worden, alle charmeoffensieven van Theresa May ten spijt. Het standpunt van de EU is duidelijk: eerst duidelijkheid over de scheiding, dan pas de toekomstige Europees-Britse relatie.”

Het Europees Parlement heeft het laatste woord en moet na afloop van de onderhandelingen over het uiteindelijke Brexit-akkoord stemmen.