Nu het fameuze artikel 50 officieel door de Britse regering wordt uitgeroepen, begint de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de EU formeel. De Britse premier May maakte al eerder de intenties van haar land duidelijk. Het is uitkijken naar hoe het onderhandelingsmandaat van de Commissie er zal uitzien. Volgende week stemt het Europees Parlement wellicht over een resolutie waarin zij haar prioriteiten zal uiteenzetten. Tom Vandenkendelaere (woordvoerder-Brexit van CD&V):

“Ik verwacht dat het Parlement een stevige positie zal innemen ten aanzien van de Britten. Eerst een duidelijke regeling over de scheiding en pas daarna onderhandelen over hoe de nieuwe relatie EU-VK er moet uitzien. Eerste prioriteiten: rechten van burgers, zowel Europese in het VK als Britse op het continent, een akkoord over de uitstaande rekeningen én een oplossing voor de grens met Ierland". Het is een strategie die ook lijkt gedeeld te worden door Michel Barnier, die de onderhandelingen met de Britten zal leiden.

Europarlementslid Tom Vandenkendealere: “De scheiding met de Britten zal in elk geval niet op een A-4’tje passen. Zaken zoals het statuut van Europeanen die in het VK wonen springen in het oog. Maar we mogen niet vergeten dat de verstrengeling met de Britten veel verder reikt dan dat. Neem nu het Cohesiebeleid van Europa. In het interregionaal programma ‘Twee Zeeën’ wil Europa de groene economie bevorderen via innovatie en onderzoek in een gebied dat zich uitstrekt van het zuiden van Engeland tot de Waddeneilanden. Voor de periode 2014-2020 kunnen projecten gebruik maken van een Europese pot van 240 miljoen euro. Dat programma is goed op dreef. Tientallen projecten werden al goedgekeurd en er staan er nog meer in de wachtkamer. Heel waardevolle projecten rond 3D-printing, hernieuwbare energie, bio-economie en circulaire economie, kortom onze industrie van de toekomst, zijn afhankelijk van deze steun. In het Verenigd Koninkrijk, maar ook bij ons. Ook hierover moet vlug duidelijkheid komen. Loopt het project nog tot 2020 of stopt het met de Brexit? En als het wordt verlengd, zullen de Britten blijven meebetalen?”

Na de scheiding moeten de EU en het VK opnieuw elkaar vinden. Ook dat wordt geen walk in the park.

“Voor mij is het belangrijk dat de EU, in beide processen, spreekt met één stem en duidelijk haar belangen verdedigt. Hoewel we de sterkste onderhandelingspositie hebben is het in ieders voordeel om met de Britten constructief samen te werken. Want vergis je niet: het is noodzakelijk dat er een deal uit de bus komt. Anders verliezen we allemaal. Een onzekere periode kunnen we niet vermijden. Maar voordat de Britten de EU definitief verlaten moet er duidelijkheid zijn over onze nieuwe handelsrelatie. Dat de Britten zullen wegwandelen met dezelfde voordelen voor hun economie als lidmaatschap van de Unie biedt, is een illusie. Dat zal niet gebeuren. Onze Vlaamse bedrijven in onder meer de voedingsindustrie, de textielindustrie en de hout- en meubelindustrie verliezen nu al aan de Brexit door de scherpe daling van het pond. Onduidelijkheid en de mogelijke herinvoer van invoertarieven en andere handelsbelemmeringen zullen hun winstma rges nog meer onder druk zetten, met alle, schadelijke gevolgen van dien.”