De Algemene vergadering van CD&V keurde vanavond de modellijst goed voor de Europese verkiezingen. Net zoals in 2014 staat Tom Vandenkendelaere uit Roeselare op de eerste opvolgersplaats. De modellijst voor de Europese verkiezingen heeft nu vorm gekregen.  CD&V wil een belangrijke rol blijven spelen binnen Europa. De kandidaten op de lijst zullen samen deze uitdaging aangaan.

Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere “Vijf jaar geleden kreeg ik de unieke kans om Marianne Thyssen op te volgen toen zij Europees Commissaris werd. Als lid van de Commissies Landbouw, Economie, Werk en Sociale Zaken én Fiscaliteit had ik de voorbije legislatuur meer dan mijn handen vol. De gevolgen van de eurocrisis, de strijd tegen sociale dumping, het nieuwe landbouwbeleid en de gevolgen van de Brexit: allemaal dossiers die ik van erg nabij heb opgevolgd en mee heb gestuurd. Natuurlijk zou ik graag mijn opgebouwde ervaring en netwerk verder kunnen inzetten de komende jaren, dat steek ik niet weg. "

Tom : "De partij koos, terecht, voor een politiek zwaargewicht als vicepremier Kris Peeters om onze visie in Europa mee vorm te geven. Door het genderevenwicht komt de tweede plaats toe aan een vrouw en de partij koos ervoor om Vlaams Parlementslid en ondervoorzitter Cindy Fransen op die plek uit te spelen. Vanuit haar expertise in sociaal werk zal zij onze sociale age nda die we de laatste legislatuur in de verf zetten, met brio overnemen. Zelf ben ik fier dat ik mijn bilan kan verdedigen vanop de eerste opvolgersplaats. Met volle goesting zal ik campagne voeren met Kris, Marianne, Cindy en Ivo, met als doel een derde zetel voor onze partij binnen te halen. Een rechtstreeks zitje zal niet mogelijk zijn, maar je kan nooit weten hoe de kiezer de kaarten zal schudden of hoe het politieke spel verloopt".

De Modellijst :

  • Vicepremier Kris Peeters de lijst trekt. Vlaams parlementslid
  • Cindy Franssen komt op plaats 2 met de ambitie de sociale vooruitgang en gezondheid verder op de agenda te zetten.
  • Peter Van Kemseke, diplomaat, docent Europese Studies KU Leuven en klimaatschepen in Vilvoord komt op plaats drie.
  • Europees parlementslid zal Ivo Belet zal mede de lijst duwen samen met Europees commissaris Marianne Thyssen
  • Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere wordt 1ste opvolger
  • Liesbeth Maris, voorzitster van Vrouw & Maatschappij wordt 2de opvolger op de Europese lijst.

De verjonging en gendergelijkheid zet zich op de Europese lijst door.