Op maandag 25 november 2013 licht het stadsbestuur haar beleidplannen voor 2014-2019 om 20 u. in De Spil toe. Maar er is ook ruimte voor dialoog. Schrijf je voor 20 november in en schuif mee aan één van de gesprekstafels naar keuze.

Klik hier & schrijf je in om deel te nemen aan deze dialoogavond via www.roeselare.be

RSL 2013 borduurt verder op het participatieproject Roeselare 2030 dat in 2012 tot stand kwam. Burgers werden daarbij uitgenodigd om mee te dromen over de toekomst van onze stad.

De conclusies werden enerzijds samengevat in een eindrapport en anderzijds werd de 'Krant van de toekomst' uitgegeven en bedeeld bij iedere burger. Dit grootscheepse participatietraject gaf het stadsbestuur de kans om dit als één van de hefbomen te gebruiken bij het formuleren van het bestuursakkoord. Daarnaast vond ook nog een omgevingsanalyse plaats. Deze insteken samen gaven op hun beurt voeding aan de doelstellingen die werden geformuleerd in het strategisch meerjarenplan 2014-2019.

RSL 2030 licht concreet het meerjarenplan van de huidige legislatuur toe. Daarbij worden de zes speerpunten ter tafel gebracht en wordt hierover vrijblijvend in debat getreden. Dat gebeurt in kleine groepen per speerpunt en volgens jouw interesse.

RSL 2030 vindt op maandag 25 november om 20 u. plaats de Schouwburg in De Spil.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 20.00  - 20.30 u.: toelichting meerjarenplanning en beleidsdoelstellingen
  • 20.35  - 21.15 u.: debatsessie 1 volgens jouw keuze van speerpunt
  • 21.20  - 22.00 u.: debatsessie 2 volgens jouw keuze van speerpunt
  • 22.00  - 22.30 u.: afsluitende drink

 
Je kiest zelf of je  één of twee debatsessie(s) wenst bij te wonen.

Je kan kiezen uit deze sessies:

  1. Kwalitatief wonen in een aangename werkomgeving
  2. De stad bruist
  3. Ondernemen stimuleren
  4. De warme en zorgzame stad
  5. Groener en duurzamer
  6. De dienstverlening op maat van de klant


Ga ook de online conversatie aan via #rsl2030 op Twitter.

Schrijf je in om deel te nemen aan deze gespreksavond via www.roeselare.be

 

In 2012 werd de "Krant van Toekomst" in alle brievenbussen gestopt. RSL2030 gaat hier nu verder op door.
Wil je die toekomstkrant nog eens doorbladeren? Dat kan door hieronder op het plaatje te klikken.