Het is met enige tevredenheid dat het stadsbestuur kan melden dat de werken van de Grote Markt goed op schema zitten. Ondanks de koude temperaturen van de laatste week en de niet te voorziene breuk in de waterleiding, hebben de werklieden met man en macht doorgewerkt om op 25 januari fase 2 van de nutswerken te kunnen starten. En dat is zoals voorzien in de planning.

Verkeerswijzigingen
Voor die nieuwe fase zijn een aantal ingrijpende verkeerswijzigingen in de omgeving van de Grote Markt noodzakelijk.


Klik op de kaart hierboven om ze groter te bekijken

De zone vanaf de Sint-Michielskerk tot aan de Manestraat wordt werfzone. het verkeer kan daar niet passeren. Volgende verkeersingrepen zullen in deze fase van toepassing zijn:

  • de rijrichting in de Manestraat en de Ooststraat, vanaf het Poststraatje, wordt tijdelijk omgekeerd.

  • in de Noordstraat geldt vanaf de Grote Markt tot aan de A. Rodenbachstraat éénrichtingsverkeer, in de richting van De Munt

  • in de Zuidstraat, tussen Sint-Michielsplein en Patersstraat, is er tijdelijk éénrichtingsverkeer in de richting van het Hof van 't Henneken. Kom je vanuit de Patersstraat, dan moet je verplicht linksaf.

  • De inrit naar de parking op de Grote Markt vind je tijdens fase 2 in de Ooststraat tegenover brasserie Vespaz.

  • Voor de voetgangers is er tijdens de werken op de Grote Markt, langs de handels- en horecazaken, steeds een voetgangerszonevan 3m breed beschikbaar. Fietsers stappen er af of volgen de omleiding.

Alle info : www.roeselarebereikbaar.be

 

Huisvuilophaling

We herinneren er graag aan dat de vuilniswagen niet door de werfzone kan rijden. Wie in de werfzone van fase 2 woont, kan zijn afval tijdens de werken aan het begin en einde van de werfzone kwijt. De regels en manier van aanbieden blijven dezelfde. De ophaaldata zijn voor alle soorten afval die zoals vermeld op de ophaalkalender van MIROM.

Compensatie voor handelaars

Indien je als ondernemer, omwille van deze wegwerkzaamheden jouw zaak minstens 8 dagen moet sluiten, kun je een hinderattest krijgen voor de aanvraag naar een tegemoetkoming bij het Participatiefonds. Voor meer info kan je terecht bij de dienst Economie, Botermarkt 2 – 8800 Roeselare, Tel 051 26 23 36 of economie@roeselare.be.

Meer info over de redenen van de werken:
http://roeselare.cdenv.be/nieuws/bredere-terrasjes-op-de-grote-markt-in-roeselare-werken-klaar-op-18-april