Het gebouw Tiereliere op het Kerelsplein, dat dienst doet voor kleuteropvang, gaat in november tegen de vlakte en wordt vervangen door een nieuwbouw. Tiereliere, achteraan het Kerelsplein, dateert uit 1953 en werd vooral gebruikt als kleuterhoek en refter, maar is sterk verouderd.

Nathalie Muylle: "Sinds de herfsvakantie 2011 gebruiken we het gebouw niet meer voor vakantiewerkingen.  In november starten de werken voor een nieuwbouw aan de bestaande laagbouw.  Zo kunnen we de kosten drukken, krijgt de laagbouw een opwaardering en kunnen we de keuken en het sanitair daar ook gebruiken.  In het nieuwe gebouw komen een kleuterruimte, refter en onthaal voor de speelpleinwerking.  Buiten de schoolvakanties zullen we de ruimte verhuren."

Het nieuwe gebouw is een eigen ontwerp van de dienst Gebouwen in samenwerking met de jeugddienst.

Nathalie Muylle: "De vormgeving en het kleurgebruik moeten bijdragen tot een betere herkenbaarheid.  We merken ook dat het aantal deelnemers aan de kleuterwerking blijft stijgen.  Door die nabij het secretariaat te organiseren, kunnen we makkelijker inspelen op deze doelgroep, die meer aandacht en opvolging vereist.  De kleuterwerking zal ook direct zichtbaar zijn voor ouders die naar de speelpleinwerking komen."