1 op 3 ouderen in Vlaanderen loopt een risico tot ondervoeding. Om het risico tot ondervoeding zo veel mogelijk te beperken, krijgen de maaltijdbezorgers van de dienst Warme Maaltijden aan Huis van Zorgbedrijf Roeselare de nodige vorming en ondersteuning om dit risico te detecteren en te signaleren.

Daarnaast kunnen mensen bij de dienst terecht voor een aangepast dieet en wordt zoveel als mogelijk gewerkt op maat van de klant.

Maaltijdbezorgers houden een oogje in het zeil.

OCMW-voorzitter Bart Wenes : "In navolging van de actie “warme maaltijden met de glimlach”, waarbij de maaltijdbezorgers van de dienst Warme Maaltijden aan Huis ter preventie van eenzaamheid blijven eten bij hun klanten, blijft de dienst inzetten op kwetsbaarheid bij ouderen.

Naast een gevoel van eenzaamheid, blijken heel wat ouderen een risico te lopen op ondervoeding. Vlaamse cijfers gaven recent aan dat 1 op 3 van de Vlaamse ouderen risico loopt op ondervoeding. Daarnaast toont een onderzoek door studenten van Vives bij de klanten van onze dienst aan dat 30% van onze klanten tot de risicogroep behoort."

In de strijd tegen ondervoeding bij ouderen krijgen de maaltijdbezorgers van de dienst Warme Maaltijden aan Huis nu de nodige ondersteuning om ondervoeding te detecteren en zo een belangrijke signaalfunctie te vervullen. Maaltijdbezorgers kunnen via een eenvoudige kaart signalen van ondervoeding detecteren, waardoor de nodige stappen ter ondersteuning kunnen worden genomen.

Bekijk hieronder de reportage van WTV-Focus

Indien (een risico tot) ondervoeding wordt vastgesteld, wordt via een zorgcoach of thuisverpleegkundige van het Zorgbedrijf een test uitgevoerd om na te gaan of er effectief sprake is van ondervoeding. Samen met de familie en/of de huisarts kunnen daarna de nodige stappen worden gezet.

Als ondersteuning voor de maaltijdbezorgers werd ook een app op maat ontwikkeld waarbij ze alle nodige info op een handige manier kunnen raadplegen. In deze app vinden ze onder andere:

  • Per klant alle info rond dieet / wensen
  • Een overzicht van de signalen ter detectie van ondervoeding
  • Alle praktische info over hun af te werken ronde
  • Mogelijkheden om opmerkingen tijdens hun ronde te noteren
  • Persoonlijke informatie over de klant (bv: verjaardag)
  • … 

Wat staat er op het menu?

Naast detectie van ondervoeding hecht de dienst Warme Maaltijden aan Huis veel aandacht aan een voedzaam en aangepast dieet. Een dieet op maat draagt bij tot de levenskwaliteit van onze klanten. Naast een onderzoek naar het eetgedrag van onze klanten, werd in 2016 een analyse uitgevoerd van de aangeboden maaltijden.

 Op basis van deze analyse werden onze warme maaltijden verder op punt gezet: de verhoudingen van de portie groenten en aardappelen werd aangepast en het aantal beschikbare diëten werd fors uitgebreid.

In samenwerking met Algemeen Ziekenhuis Delta werden maar liefst 8 standaard diëten uitgewerkt. Deze dieetmaaltijden worden steeds verder op punt gezet en halfjaarlijks aangepast aan eventuele nieuwe medische inzichten. Daarnaast krijgen klanten de mogelijkheid om hun eigen wensen te formuleren (weinig saus, gesneden, grote portie, enz.) en wordt zoveel als mogelijk op deze wensen ingegaan. Een gloednieuwe menukaart vermeldt steeds alle allergenen en ook op de verpakking van de maaltijden zijn alle allergenen aangeduid.

Wat wil je volgende week doen?

Op de vernieuwde menukaart staat niet enkel extra info over de maaltijden zelf, maar krijgen de klanten van de dienst Warme Maaltijden aan Huis ook een overzicht van de activiteiten die doorgaan in de dienstencentra van het Zorgbedrijf. Door deze activiteiten te vermelden worden ouderen nog eens extra gestimuleerd om langs te komen in een van de dienstencentra en via het aanbod hun zelfredzaamheid op punt te houden in een warme sociale omgeving. En met succes!

  • Gezondheid & welzijn
  • Zorg
  • OCMW-welzijn
  • Senioren & ouderenzorg