Therapeutisch Zorgpunt maakt therapie toegankelijker

De drempel om voor therapie te kiezen is erg hoog. Te vaak voelen mensen die therapie volgen zich ‘patiënt’. Therapie vindt in hun gedachten dan ook plaats in een klinische en ongezellige sfeer. Het Therapeutisch Zorgpunt van het Zorgbedrijf Roeselare, voorheen CAR Het Roer en de Boom, brengt daar verandering in.

Therapeutisch Zorgpunt maakt therapie toegankelijker

Therapie is een proces met veel meer betrokkenen dan enkel de persoon zelf. En daarom moet ook iedereen zich er thuis voelen. Kinderen, jongeren, volwassenen, ouders en ouderen. Dat samen gevoel komt meteen naar boven in de nieuwe naam: N, die het inclusieve sterk benadrukt. Daarnaast voorziet het zorgpunt een reeks initiatieven waardoor iedereen zich ook echt thuis voelt bij N: van speciale stoelen tot oplaadpunten met wifi.

OCMW-Voorzitter Bart Wenes : " N moet de samenhang tussen de therapieën en iedereen uit de omgeving van wie therapie krijgt, meer uit de verf komen. N wil ook gezelliger en huiselijker zijn. Door het aanbod uit te breiden wil het therapeutisch centrum ook iets doen aan de lange wachtlijsten. Doel is om de wachttijd tot maximum drie maanden te beperken. Bij zorgpunt N in Roeselare komen wekelijks zo’n 200 mensen langs en die mogen voortaan van over de hele provincie komen."

Niet of-of wel en-en. Maak kennis met N

De tijd dat therapie iets was tussen ‘een patiënt’ en de therapeut is voorbij. De omgeving van de persoon in kwestie kan onmogelijk weggedacht worden. De school of werkplek, ouders, familie en vrienden zijn rechtstreeks of onrechtstreeks ook betrokken bij het proces. Dus moet een therapeutisch centrum ook zorgen dat iedereen zich welkom voelt en met iedereen rekening houdt. Geen klinische wachtkamers en afstandelijke relaties, maar een plaats waar je graag bent. Of je nu zelf therapie volgt, of gewoonweg iemand er naartoe brengt.

Om die verbindende aanpak te benadrukken gaat het Therapeutisch Zorgpunt, voorheen CAR Het Roer en de Boom, voortaan door het leven onder de nieuwe naam: ‘N’. Deze naam omhelst meteen het samenhorigheidsgevoel dat centraal staat bij de verschillende therapieën die worden aangeboden. Maar is ook de centrale gedachte in alle andere aspecten van het therapeutisch centrum.

Therapeutisch Zorgpunt N biedt therapie en zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen die worstelen met één of meerdere problemen. Een equipe van psychologen, logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten en artsen staan voor je klaar. Je kan er terecht voor individuele psychotherapie, gezinssessies en hippotherapie. Ook voor onderzoek, hulp bij ontwikkelingsproblemen en time-outsessies die kinderen de ruimte bieden om even tot rust te komen bij ernstige schoolproblemen.

Door mensen zich thuis te laten voelen, wil N de weg naar hulp vergemakkelijken. Het is tenslotte al moeilijk genoeg om aan jezelf toe te geven dat je hulp moet zoeken voor jezelf, je partner, je kind, of een vriend. Door deze problematiek te erkennen en een toegankelijke plaats te creëren voor iedereen zorgt N voor een uitstekende basis voor een goed therapeutisch traject.

Duostoel

Je thuis voelen mag natuurlijk niet enkel een filosofie zijn. Het wordt ook elke dag bewezen door een warm en hartelijk onthaal en de unieke therapeutische aanpak, maar ook in het interieur. De duostoel, bijvoorbeeld, is een stukje productontwerp om dit ook te bewijzen. Het idee ontstond vanuit het inzicht dat kleine kinderen vaak een stuk lager zitten dan volwassenen. Hierdoor kan een gevoel van ongelijkheid ontstaan, wat de communicatie belemmert. De duostoel brengt kinderen en volwassenen -door middel van een hydraulische pomp- automatisch op gelijke hoogte, zodat iedereen letterlijk en figuurlijk op dezelfde lijn zit.

In de toekomst zal N stapsgewijs nog meer inzetten op dergelijke initiatieven voor elke leeftijd en doelgroep. Zo is er voor jongeren in de Z-Bar de mogelijkheid om makkelijk hun smartphone op te laden en is er gratis wifi.

"N" brengt kleur

Het samenhorigheidsgevoel dat de naam N omvat, is ook terug te vinden in de nieuwe huisstijl die op 26 maart 2018 gelanceerd wordt. Een huisstijl die gekenmerkt wordt door zachtheid en warme kleuren en waarbij een bepaalde speelsheid aanwezig is. Deze huisstijl zal worden doorgetrokken op alle mogelijke manieren in het centrum: van de communicatie tot de inrichting van het gebouw.

Het samenhorigheidsgevoel dat de naam N omvat, is ook terug te vinden in de nieuwe huisstijl die op 26 maart 2018 gelanceerd wordt. Een huisstijl die gekenmerkt wordt door zachtheid en warme kleuren en waarbij een bepaalde speelsheid aanwezig is. Deze huisstijl zal worden doorgetrokken op alle mogelijke manieren in het centrum: van de communicatie tot de inrichting van het gebouw.

  • Zorg