Voor het einde van het jaar moet de Europese uitwisseling van passagiersgegevens (PNR) operationeel zijn.  Dit zegt de CD&V-delegatie in het Europees Parlement.

De christen-democraten roepen de andere partijen op om na de vreselijke aanslagen in Parijs en de terreurdreiging in Brussel eindelijk knopen door te hakken in een cruciaal dossier dat al te lang aansleept.

Europarlementslid Ivo Belet: "Door het getalm en de koudwatervrees van sommige fracties hebben we kostbare tijd verloren in een dossier dat van groot belang is voor de veiligheid van de Europeanen. Zonder een snelle uitwisseling van informatie over verdachte passagiers tussen de nationale veiligheidsdiensten kunnen terroristen binnen Schengen veel te gemakkelijk de grens over. Wij willen daarom dat 'PNR' (Passenger Name Records) voor het einde van het jaar operationeel is, gekoppeld aan de herziening van de gegevensbewaringsrichtlijn. We willen geen extra administratieve belemmeringen voor politie en justitie bij het voorkomen, onderzoeken en vervolgen van misdaden."

De EVP-Fractie wil ook snel werk maken van de concrete uitrol van een efficiënte gemeenschappelijke controle van de Europese buitengrenzen. Belet: "De uitbouw van een Europese grens-en kustwacht is absoluut prioritair, gekoppeld aan de opzet van ‘slimme grenscontroles. Het is een goede zaak dat de Europese ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie hebben afgesproken om systematische en verplichte controles uit te voeren van iedereen die de Schengenzone (weer) binnenkomt - ook van ons, EU-burgers. Persoonsgegevens – ook biometrische - moeten door de relevante nationale en Europese databases worden gehaald, en de uitwisseling van gegevens binnen het Schengeninformatiesysteem (SIS) moet een automatisme en een verplichting worden binnen de EU-28."

Het Europees Parlement zegt in zijn reactie op Parijs ook dat radicalisering en rekrutering door terroristische organisaties op het internet versneld en daadkrachtig moet worden aangepakt. Internet- en sociale media-providers moeten verplicht worden om actief mee te werken aan de bestrijding van radicalisering. 

Europarlementslid Tom Vandenkendelaere: "Communicatie speelt een grote rol bij radicalisering en de rekrutering van Syrië-strijders. Sociale media bedrijven moeten nu hun verantwoordelijkheid opnemen en meewerken bij het verwijderen van illegale of geradicaliseerde inhoud. Daarvoor kunnen ze rekenen op een versterkt Europol, via de zogenaamde Internet Referral Unit, die helpt gevaarlijke inhoud op te sporen.”