Tijdens de laatste twee maanden van 2017 is er iets meer dan 13 miljoen euro aan subsidies toegekend voor scholenbouwprojecten in het vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs in West-Vlaanderen.

  • Ruim 11 miljoen euro gaat naar grote schoolbouwprojecten.
  • Bijna 2 miljoen euro gaat naar kleinere verbouwings- en renovatiewerken met het oog op de vernieuwing van het bestaande schoolpatrimonium.

De stedelijke basisschool De Vlieger in Roeselare ontving op die manier 3,7 miljoen euro die werd gebruikt voor afbraak, renovatie, nieuwbouw en omgevingswerken van de nieuwe school. Met deze subsidies zet Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits volop de vernieuwings- en moderniseringsbeweging van de schoolgebouwen in Vlaanderen voort.

Overzicht van de toegekende subsidies voor het Roeselaarse onderwijs:

  • Stedelijke basisschool De Vlieger:  3.713.283 euro
  • Stedelijke academie podiumkunsten: 220.000 euro
  • BUO De Hagewinde: 101.774 euro
  • Burgerschool: 84.894 euro
  • VBS Mozaïek: 65.730 euro
  • VBS Grauwzuster:s 54.749 euro

Dit maakt een total bedrag van 4.240.430 euro steun voor het Roeselaarse onderwijs in de voorbije twee maanden.

Een dikke merci hiervoor aan onze Minister van Onderwijs Hilde Crevits

Nathalie Muylle: "Daarnaast is er ook 220.000 euro steun beschikbaar  voor STAP (Stedelijke Academie voor Podiumkunsten)  om een aantal energiebesparende maatregelen uit te voeren . De diensten van de stad bekijken hoe dit het best kan ingevuld worden door bv. nieuw schrijnwerk en energiezuinige beglazing te plaatsen. De stad zal eenzelfde bedrag bijdragen voor de voorziene werken".

AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, kende in september en oktober 2017 iets meer dan 82 miljoen euro subsidies toe voor scholenbouwprojecten in het vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Er zijn verschillende subsidieprocedures afhankelijk van de aard en de kostprijs van de bouw- of verbouwingswerken. Voor nieuwbouw en grote verbouwingswerken aan schoolgebouwen en de buitenomgeving werd er in november en december 2017 voor bijna 49 miljoen euro aan subsidies vastgelegd ten voordele van verschillende schoolbesturen. Daarnaast zijn er nog verschillende uitzonderingsprocedures mogelijk (werken ten gevolge van overmacht, dringende ingrepen, …). Voor die kleinere werken werd ruim 33 miljoen euro vastgelegd.

Voor West-Vlaanderen betekent dit een totaal subsidiebedrag van ruim 13 miljoen euro. 21 West-Vlaamse scholen krijgen een subsidie van meer dan 100.000 euro. De Stedelijke basisschool De Vlieger krijgt 3,7 miljoen euro voor de afbraak, renovatie, nieuwbouw en omgevingswerken van een nieuwe school. Maar ook bijvoorbeeld de Hotelschool Spermalie krijgt 232.000 euro voor de renovatie van de didactische keukens. En in Heestert wordt een volledig nieuwe gemeentelijke basisschool gebouwd met een subsidie van 2 miljoen euro.

38 scholen krijgen een subsidie van minder dan 100.000 euro (en meer dan 10.000 euro), dat gaat dan concreet om kleinere herstellingswerken of bijvoorbeeld het vernieuwen van het sanitair.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: ”Er wordt voor ruim 13 miljoen euro geïnvesteerd in het vernieuwen en moderniseren van schoolgebouwen in West-Vlaanderen. Nog nooit waren de investeringen in scholenbouw zo groot als deze legislatuur. In 2017 kregen scholen in West-Vlaanderen 45 miljoen euro aan subsidies om het schoolpatrimonium te vernieuwen. Met daarnaast nog eens de investeringen via publiek-private samenwerking en de huursubsidies, worden de schoolgebouwen in grote mate vernieuwd.”

Klik hier om een overzicht te vinden van de scholen die schoolbouwsubsidies van AGION hebben ontvangen in november en december 2017. De subsidies van minder dan 10.000 euro werden niet opgenomen in de lijst.

  • Onderwijs