Als schoolkosten te hoog oplopen, kan een studietoelage van de Vlaamse overheid ondersteuning bieden. Het nieuwe schooljaar is hét moment om die toelage aan te vragen.
Het stadsbestuur is zich ervan bewust dat dit voor sommige mensen toch een moeilijke opgave is,.

Daarom wil het Sociaal Huis welwel een handje helpen. Je kan er elke dag terecht van 8.30 u. tot 12 u. en op maandag ook van 14 u. tot 18 u. Op woensdag 18 september is er van 13.30 u. tot 16 u. een speciale zitdag voor het invullen van de studietoelagen.

Wat breng je mee? Jouw elektronische identiteitskaart, bankrekeningnummer, bewijs ontvangen/betaald onderhoudsgeld voor de kinderen, attest erkenning invaliditeit, bewijs ontvangen loon, leefloon of uitkering.

Info: Sociaal Huis welwel, Zuidstraat 17, 051 26 21 80, welwel@roeselare.be

 

Het Sociaal Huis welwel  houdt zich met héél veel dingen bezig :
Meer info op : www.roeselare.be

 •     Loket welwel
 •     Integratiedienst
 •     Gezinnen
 •     Infopunten opvoeding
 •     Centraal Meldpunt Kinderopvang
 •     Personen met een handicap
 •     Senioren
 •     Emancipatie
 •     Gezondheid
 •     Lokaal Sociaal Beleid
 •     Meldpunt Discriminatie
 •     Toegankelijkheid
 •     Vrijetijdspas en Vrijetijdstoelage
 •     Noord-Zuid
 •     Vrijetijdsparticipatie in groepsverband
 •     Wijken
 •     Nederlands leren ? Samen proberen !

 

BIj het welwel-loket kan je ook  terecht voor héél wat zaken :

 •     Toelagen & premies
 •     Inkomensvervangende en integratietegemoetkoming
 •     Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
 •     Pensioen
 •     InkomensGarantie voor Ouderen (IGO)
 •     Juridische informatie
 •     Sociale kaart: welzijnsdiensten in Roeselare
 •     Meldingen, klachten of ideeën
 •     Sneeuwtelefoon
 •     Mantelzorgpremie