Stad Roeselare en Hogeschool VIVES gaan samenwerken voor het snoeien van de fruitbomen in de boomgaard in het Bergmolenbos. De samenwerkingsovereenkomst is voor beide partijen een goede deal: studenten groenmanagement krijgen een uitgelezen oefenterrein én de Roeselaarse stadsboomgaard wordt goed onderhouden. In de tweede helft van februari gaan de studenten voor het eerst met ladders, snoeischaren en takkenzagen aan de slag.

Door de samenwerking streven Roeselare en VIVES een win-win situatie na.  Er wordt gestart met de snoei van de hoogstamboomgaard in Rumbeke in de Bergstraat omdat de bomen er een gepaste snoeibeurt verdienen. Fruitbomen snoeien is niet zoals sierbomen snoeien en in veel groendiensten en tuinonderhoud is hier weinig praktische ervaring aanwezig. Daarom is dit voor de laatstejaarsstudenten groenmanagement van Vives een uitgelezen kans om in de cursus fruitteelt en onder begeleiding de praktijk te toetsen aan de theorie. De kennis en ervaring die ze zo opdoen, kunnen ze in het latere tuinonderhoud toepassen.Voor stad Roeselare is het de ideale kans om samen met het werkveld, lees onderwijs, de fruitboomgaard goed te laten onderhouden, ook op langere termijn. Tegelijkertijd wordt de boomgaard tijdens de snoeiwerkzaamheden op ziekten en beschadigingen gecontroleerd. Stad Roeselare krijgt zo de garantie dat het bomenbestand verder wordt begeleid in groei en productie.

Stad Roeselare beschikt over meerdere boomgaarden. Gezien fruitbomen waardevolle vruchtdragende bomen zijn, moeten ze ook worden beschermd. De kennis om fruitbomen te snoeien is niet uit een boekje te leren. Fruitbomen zijn als mensen, ze moeten opgeleid en begeleid worden. Snoeien is altijd een compromis zoeken tussen kwaliteit en kwantiteit. De weersomstandigheden buiten beschouwing gelaten, kan door snoei de boom in optimale conditie en tot regelmatige productie worden gestuurd.