Op initiatief van Voka West-Vlaanderen en Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) ontvangen West-Vlaamse bedrijven vandaag onze Belgische Ambassadeur in Parijs, Z. E. François de Kerchove. Bedoeling is om de kwalijke gevolgen voor onze bedrijven van de nieuwe Franse wetgeving in verband met detachering in kaart te brengen. Plaats van afspraak: Lybover in Waregem.

 WET PÉNICAUD

In 2015 paste toenmalig minister van Economie Macron de Franse arbeidswetgeving aan waardoor onze werknemers het plots heel wat moeilijker kregen om over de grens opdrachten uit te voeren. Vooral voor de bouwsector was het een zware pil om slikken. Er kwam een voorafgaande aanmeldingsplicht, een dure werkkaart per werknemer per opdracht én een erg streng inspectiesysteem met torenhoge boetes. Onder hevige druk van onder meer Minister Peeters en Voka lieten de Fransen in extremis nog een extra bijdrage van 40 (!) euro per detacheringsopdracht vallen. Toch bleef de kritiek groot. Vele maatregelen waren volgens CD&V onverenigbaar met de Europese regels van interne markt. Frans minister van werk Pénicaud paste vorig jaar eindelijk de wet aan. Maar veel onduidelijkheid blijft. 

 EUROPEES PARLEMENTSLID TOM VANDENKENDELAERE LICHT TOE:

“Grensoverschrijdende arbeid is erg belangrijk voor veel van onze West-Vlaamse bedrijven. We kunnen de steun van onze Ambassadeur dus goed gebruiken. Vele bepalingen in de nieuwe versie van de wet zijn nog erg onduidelijk. De uitvoeringsdecreten worden op dit moment geschreven.

Daarom willen we de Franse regering een ernstig signaal geven en onze grieven op tafel leggen. De wet bepaalt dat er uitzonderingsregimes mogelijk zijn. Simpel gezegd willen wij dat grensarbeid en meer bepaald de activiteiten van onze bedrijven in Frankrijk hieronder vallen. Het kan toch niet dat bedrijven die opdrachten uitvoeren in Frankrijk extra administratief personeel in dienst moeten nemen om de papierwinkel te regelen? Dat staat haaks op elk idee van wat een eengemaakt markt moet zijn. Ook het kostenplaatje voor de zogenaamde ‘Carte BTP’ (een individuele arbeidskaart) loopt erg hoog op, om nog niet te spreken van de exorbitante boetes die onze bedrijven riskeren bij de minste overtreding.

Een ding is zeker: we blijven ons inzetten voor een faire regeling en onze Ambassadeur zal uit West-Vlaanderen vertrekken met een flinke eisenbundel!”

 

  • Europa
  • Ondernemen