Op het CD&V-verkiezingscongres hield Kris Peeters de slottoespraak;  Bart Brinckman -journalist van De Standaard- omschreef het als volgt "Kris Peeters geeft wellicht belangrijkste maar ook beste speech uit zijn carrière." Hieronder de integrale tekst van deze toespraak.

Beste vriendinnen en vrienden,

Dit is fantastisch! De enorme opkomst voor dit schitterend congres. Ik ben deze middag een trots boegbeeld. Om het in het West-Vlaams te zeggen: "’k zin preus lek fjirtig".

Want jullie bewijzen dat wij klaar zijn om er deze campagne een lap op te geven. We zijn klaar om opnieuw 5 jaar lang het leven van elke Vlaming te versterken.

Wij zijn klaar om de eerste regel in onze statuten waar te maken: “voor ons telt elke mens”. Voor CD&V telt elke Vlaming.

Wij kiezen voor een sterker Vlaanderen in een sterker land. Wij kiezen voor economische groei mét sociale vooruitgang.

Wij kiezen níet voor het populisme. Níet voor de demagogie van de angst. Níet voor de frontale aanval op de zwaksten. Níet voor de brutale verandering. Want dat zal ons finaal alleen maar verzwakken.

Geloof ze niet als ze zeggen dat de afschaffing van de index dé oplossing is. Geloof ze niet als ze zeggen dat de beperking van de uitkeringen in de tijd de werkloosheid zal oplossen. Geloof ze niet als ze zeggen dat alles opgelost zal zijn als we de wachtuitkeringen afschaffen. Geloof ze niet.

Want het enige wat die maatregelen doen, dat is mensen in de miserie duwen. Die maatregelen zorgen ervoor dat mensen mét een job toch koopkracht verliezen.

Ze zorgen ervoor dat de jongeren die in juni hun diploma halen, het alleen moeten rooien. Ze zorgen ervoor dat mensen die de pech hebben om zonder werk te vallen, dat hen een zwaard van Damocles boven het hoofd hangt.

En voor diegenen die denken dat dit alleen de profiteurs raakt, toch even deze statistiek: 2 jaar na de sluiting van Opel Antwerpen waren nog altijd 646 ex-werknemers op zoek naar een job. Zeg nu zelf: zijn dat allemaal luieriken en profiteurs? Zijn dat mensen die het verdienen om in armoede te vallen? Is dat het Vlaanderen waar wij - waar jullie - in willen leven?

Neen, beste vriendinnen en vrienden, neen. Dat is het niet. Niet met ons. Niet met CD&V. Wij hebben een verkiezingsprogramma, en geen bevriezingsprogramma. Bij ons is mensen pijn doen géén programmapunt.

Begrijp me niet verkeerd. Wij zijn voor meer verantwoordelijkheid. Wij zijn voor het activeren van werklozen. Wij zijn voor begeleiding en opvolging van jongeren. Wij zijn voor het wegwerken van de loonhandicap. Maar dat doe je niet door jonge mensen te ontmoedigen. Door alleenstaande ouders die zonder werk vallen, het mes op de keel te zetten. Door mensen die werken, loon af te pakken.

Er is helemaal geen onvoorspelbaar avontuur nodig om onze welvaart en ons welzijn veilig te stellen.

Er is een andere weg. Een weg die leidt naar betrouwbare vooruitgang. Naar de zekerheid dat het morgen beter zal zijn. En die weg, beste vriendinnen en vrienden, is onze weg. De weg van de CD&V.

En wij hebben duidelijke keuzes. Wij willen gerichte hervormingen. Wij besparen waar het kan en investeren waar het moet.

Dat is onze weg. Een bekende weg. Vertrouwd terrein. Want wij hebben de begroting al op orde gebracht, het eenheidsstatuut gerealiseerd, de loonkosten aangepakt. Wij hebben al duizenden plaatsen gecreëerd in de kinderopvang, de ouderenzorg en voor mensen met een beperking. Wij hebben al duizenden kilometers wegen, waterwegen en fietspaden aangepakt. Wij hebben de landbouw door zware crisissen geloodst en de industrie naar een nieuwe toekomst geleid.

Ja, wij hebben het al bewezen. En ja, wij zullen het opnieuw bewijzen.

Ons plan is duidelijk. Haalbaar en betaalbaar.

Geen maatregelen die u pijn doen, maar ook niet de loodzware stilstand van het status quo. Wij rekenen ons niet rijk. Wij halen geen virtuele miljarden uit vage terugverdieneffecten.

Wij weten dat je moét kiezen voor ondernemerschap. Voor bedrijven die de economie op gang houden. Voor KMO's en zelfstandigen die jobs creëren. Maar wij doen dat niet ten koste van anderen. Wij zijn de enige partij die de mensen niet doet kiezen tussen welvaart óf welzijn, tussen job óf zorg, tussen ondernemerschap óf onderwijs.

En, beste vriendinnen en vrienden, wij zijn ook de enige partij voor wie Vlaanderen - ons Vlaanderen - géén blinde vlek is.

Na 6 staatshervormingen ligt het zwaartepunt eindelijk bij de deelstaten. En wat is het resultaat? Dat de andere partijen met een V in hun naam, met geen woord reppen over Vlaanderen. Geen woord over scholenbouw. Geen letter over mobiliteit. Geen regel over de nieuwe weg die de industrie moet gaan. Geen euro voor het wegwerken van de wachtlijsten.

Als je die partijen laat doen, dan moeten mensen weken gaan kamperen voor de schoolpoort.

Dan is er geen geld om verder te investeren in de afname van het aantal verkeersdoden. Dan is er geen hoop voor oudere mensen die niet weten waar hun gehandicapte zoon naartoe kan als zij er niet meer zijn.

Ik vraag het dus nog eens: Is dat het Vlaanderen waar wij in willen leven? Is dat de toekomst die wij voor onze kinderen en kleinkinderen voorbereiden? Neen, beste vriendinnen en vrienden, nogmaals neen. Dat is het niet. 

CD&V kiest voor ambitie. Wij hebben 750 miljoen euro extra voor kinderopvang, voor jongerenwelzijn, voor mensen met een beperking. Wij hebben 900 miljoen euro extra voor innovatie en infrastructuur, milieu en mobiliteit, zorg, onderwijs en ondernemerschap.

Wij hebben met andere woorden de antwoorden die nodig zijn om Vlaanderen en de Vlamingen te versterken. En meer nog, wij hebben de goesting om dat te realiseren. 

Maar daarvoor hebben we een mandaat nodig. Men moet niet denken dat ze de CD&V er gratis bij krijgen. Dat wij er wel voor zullen zorgen dat de brutale verandering verzacht wordt.

Wie ons wilt, die moet op ons stemmen. Ik heb u dus nodig. Allemaal. Eén voor één. Wij hebben nog 30 dagen om van deur tot deur te gaan. 30 dagen om de mensen te overtuigen dat een stem op CD&V absoluut nodig is. 30 dagen om de twijfelaars te overhalen. 30 dagen om los over die 20% te gaan. Wij hebben, beste vriendinnen en vrienden, nog 30 dagen om “het zwin deur de bjieten joagen”. 

Ik dank u.