Een duurzaam mobiliteitsbeleid is één van de actiepunten waar Stad Roeselare vorig jaar al stevig de schouders onder zetten. Het wagenpark werd in 1 jaar tijd energiezuiniger en milieuvriendelijker.

Om tot dit resultaat te komen, werd de omvang van de vloot met 11% verminderd en oude vervuilende wagens werden door nieuwe milieuvriendelijke voertuigen vervangen. Samen met een efficiëntere inzet van het wagenpark leidde dit tot een daling van de brandstofkost met 8,2%. Zo werd een onderscheid tussen wagens voor personen- en voor vrachtvervoer gemaakt en werden die dan ook specifiek daarvoor ingezet. Ook de samenvoeging van diensten die vaak samenwerken, leidde tot een betere inzet van de vloot.
Hierdoor daalde de brandstofkost van de administratieve wagens alleen al met 25%
 
In 1 jaar tijd werd het wagenpark 5% milieuvriendelijker. Bij de aankoop van nieuwe wagens wordt steeds overwogen om te investeren in alternatief aangedreven voertuigen. Vorig jaar kocht de stad een Euro6-vrachtwagen en de eerste CNG-wagens (Compressed Natural Gas- wagens of wagens op aardgas onder druk) aan. CNG-wagens kosten effectief 30% minder per kilometer dan de benzinevariant. Hier liggen mogelijkheden bij de personenwagens en de kleine bestelwagens. De meerkost voor de CNG bij deze wagens kan al na een half jaar worden terugverdiend. Dat er nog geen elektrische wagens rijden, is onder meer te wijten aan de hoge aankoopprijs van de batterijen. Als de prijzen zakken, hebben elektrische wagens zeker potentieel voor het wagenpark. Door de specifieke manier waarop stadsdiensten hun voertuigen inzetten, is het minder interessant hybride voertuigen aan te kopen.
 
Waar nog jonge wagens niet aan vervanging toe zijn, wordt ingezet op opleidingen in defensief en energiezuinig rijden voor de chauffeurs. Korte verplaatsingen per fiets worden aangemoedigd bij het personeel. Daartoe huurt de stad fietsen bij Eco-velo en voor wie graag snort, is er zelfs een elektrische brommer.
 
Het stadsbestuur organiseerde in het verleden al meerdere infosessies over milieuvriendelijke voertuigen. Op 10 juni wordt, in samenwerking met Eandis en POM West-Vlaanderen, een infosessie duurzame mobiliteit voor bedrijven georganiseerd.