Congresvoorzitster & Minister Hilde Crevits mocht samen met staatssecretaris Hendrik Bogaert meer dan 1500 leden verwelkomen in het tot de nok gevulde concertgebouw in Brugge voor ons versterkend verkiezingscongres. Ook onze vijf Roeselaarse kandidaten waren natuurlijk ook present, gesterkt met een pak enthousiaste supporters. Griet Coppé, Nathalie Muylle, Kris Declercq, Tom Vandenkendelaere & Klaas Keirse zijn er duidelijk klaar voor!

Het werd een boeiende en vooral  enthousiasmerende voormiddag waar 'Europees President' Herman Van Rompuy een stevig pleidooi hield voor een Sterker Europa.

Alle kandidaten werden in diverse sofagesprekken & met videoprojecties voorgesteld aan de congresgangers. Ook onze CD&V-Burgemeesters kwamen de kandidaten een duwtje in de rug geven. Luc Martens was er natuurlijk ook bij!

Ons verkiezingsprogramma: het CD&V 3D-Plus-Plan werd voorgesteld én unaniem goedgekeurd. De handige pocket van het CD&V 3D-Plus-Plan bundelt de hoofdklemtonen van ons verkiezingsprogramma met de realisaties van onze ministers. Klik hier om deze pocket te bekijken.

Voorzitter Wouter Beke beklemtoonde dat CD&V de enige, echte volkspartij is met bestuurservaring en met een realistisch en efficiënt programma. "De kiezer zal op CD&V moeten stemmen als hij Kris Peeters verder de leiding wil laten nemen." #stemcdenv

Minister-President Kris Peeters hield de slottoespraak op het congres. Voor ons boegbeeld is het duidelijk dat voor CD&V élke mens telt. Onze partij heeft daarom een verkiezingsplan en geen bevriezingsplan. Bij ons is mensen pijn doen géén programmapunt. De zaal was het volmondig met hem eens en gaf hem een staande ovatie.

Klik hier om de integrale toespraak van Kris Peeters nog eens na te lezen

Klik hier om de foto's van het congres te kekijken