In de rand van het succesvol Nieuwjaarsontbijt van de Roeselaarse CD&V-afdeling was er ook de verkiezing van een nieuwe voorzitter bij JONGCD&V Roeselare.

Er werd geopteerd om een duo als co-voorzitters aan te duiden.

Met unanimiteit kregen Stephanie Davidts & Sander Braeye het mandaat om de Roeselare jongerenploeg te leiden & verder uit te bouwen.

We wensen hen veel succes toe. In de nabije toekomst zullen we jullie graag meer kunnen informeren over hun werking. Onderstaande selfie toont alvast veel jeugdig enthousiasme van de Roeselaarse ploeg. Europees parlementslid & oud jongerenvoorzitter Tom Vandenkendelaere was er als de kippen bij om de nieuwe ploeg te steunen!