In de gemeenteraad van 21 november informeerde Stefaan Van Coillie of er een plan was om onze oorlogsmonumenten te herstellen of te vervangen.

Gemeenteraadslid Stefaan Van Coillie: “ Op 11 november herdachten we de gesneuvelden van WO I en WO II. Een aantal van die monumenten zijn niet meer in goede staat. In 2018 herdenken we 100 jaar einde van de Groote Oorlog. Het zou mooi zijn indien we tegen november 2018 op een gepaste manier onze gesneuvelde soldaten kunnen herdenken. Dan zou Roeselare en zijn inwoners deze mensen op een waardige manier eren.
 
Schepen Bart Wenes : “Ik heb ook vastgesteld dat een aantal monumenten dringend aan herstel zijn. We hebben een inventaris opgemaakt van de monumenten ter herdenking van de oorlogsslachtoffers, kruisbeelden, ...  Ook de kapellen nemen we hierin mee.   We zijn dit aan het actualiseren en stellen binnenkort een prioriteitenplan op, rekening houdend met bouwkundige, historische en culturele elementen. Daarvoor zullen we een budget voorzien van € 10.000 voor 2017. Ook zullen we bekijken of we hierin onze scholen met een technische opleiding kunnen betrekken om deze te laten herstellen.  Dit zou voor de leerlingen en Roeselare een meerwaarde kunnen zijn.