Roeselare heeft sinds 2009 een 'stedenband' met Dogbo (Benin) : de noord-zuid-band werd er stevig door versterkt.  Om de stedenband met Dogbo wat beter te duiden voor het stadspersoneel van Stad Roeselare,  werd een kort filmpje gemaakt, waarin Burgemeester Luc Martens & stadssecretaris Johan Leenknegt vertellen over hun ervaringen. .

We wilden jullie dit filmpje niet onthouden. Veel kijkplezier!

Wat is een stedenband?

Een stedenband is een samenwerking tussen een stad in het Noorden en een stad in het Zuiden die zich vooral afspeelt op bestuurlijk en ambtelijk niveau hoewel ook de civiele maatschappij een rol kan spelen. De stedenband beoogt een concrete samenwerking rond diverse beleidsthema’s die in overleg bepaald worden (bijvoorbeeld landbouw, onderwijs, milieu,…). De grote kracht van een stedenband bestaat er in dat beide steden kennis en ervaring op het gebied van beleidsformulering en –uitvoering met elkaar delen en uitwisselen. De stedenband krijgt aandacht binnen het convenant ontwikkelingssamenwerking dat Roeselare afsloot met de Vlaamse Overheid. Stad Roeselare ontvangt subsidies voor de uitvoering van deze stedenband.

Hoe is de samenwerking tussen Dogbo en Roeselare gegroeid?

In juni 2009 werd een vragenlijst verspreid via verschillende kanalen (ambassades, verenigingen van steden en gemeenten, …) 22 steden (allen uit Afrika) stelden zich kandidaat voor deze stedenband. De kandidaat-steden vulden een uitgebreide vragenlijst in. Een jury van experts en de leden van de Noord-Zuidraad bogen zich over de dossiers. Dogbo, een stad uit Benin, kwam als eerste uit de bus. Het college van burgemeester en schepenen besliste in december 2009 om de gesprekken met deze kandidaat-partner op te starten. In 2010 vonden kennismakingsmissies plaats. In april bezocht een delegatie uit Roeselare Dogbo en in november werd een delegatie uit Dogbo ontvangen in Roeselare. Tijdens het tegenbezoek in november 2010 werd de samenwerkingsovereenkomst tussen Roeselare en Dogbo ondertekend (zie verder).

Dogbo is een stad die op 120km van Cotonou ligt (het administratief centrum van Benin en de stad waar de luchthaven is gevestigd) en vlakbij de grens met Togo. Dogbo bestaat uit 55 kleinere dorpskernen en 7 arrondissementen. De stad telt ongeveer 79000 inwoners. De inwoners in Dogbo leven er vooral van de landbouw maar ook handel speelt een grote rol in de stad. 

Samenwerkingsovereenkomst Dogbo-Roeselare

Roeselare en Dogbo beslisten om samen te werken rond het vereenvoudigen van administratieve processen. Samen met de dienst bevolking van Dogbo werd een analyse gemaakt van de procedures bij geboorteregistratie. Daarbij werden ook de knelpunten in kaart gebracht. Uit een bevraging in opdracht van de Belgisch Technische Coöperatie (= BTC) bleek dat 9600 kinderen tussen 5 en 12 jaar geen geboorteakte hebben. Dit betekent dat ze later geen aanspraak kunnen maken op een diploma, geen rijbewijs kunnen halen, ... BTC heeft daarom beslist om Dogbo en andere steden en gemeenten in Benin te ondersteunen bij de regularisatie van de geboorteaktes. Intussen zijn meer dan 4000 van deze kinderen al in het bezit van een geldige geboorteakte.

Tijdens een bezoek van de delegatie uit Dogbo aan Roeselare in oktober 2011 werden maatregelen geformuleerd om de inwoners van Dogbo te overtuigen van het belang van de geboorteregistratie. De diensten bevolking van Roeselare en Dogbo hadden hierover een aantal planningsdagen. Via verschillende kanalen werd in Dogbo in 2012 werk gemaakt worden van sensibilisatie van de bevolking in Dogbo.