Deze week kregen de inwoners van de Roeselaarse stationsbuurt meer informatie over het stationsproject "De Groenling" en een eerste indruk van hoe de omgeving van het station er binnen enkele jaren zal uitzien. Het opvallendste gebouw wordt een woontoren van dertien verdiepingen.

Het woon- en kantoorcomplex "De Groenling" bestaat uit twee grote bouwblokken met publieke binnentuinen en een woontoren van dertien verdiepingen.

'De gronden zijn geen eigendom van de stad, maar van de NMBS', zei burgemeester Luc Martens. 'Die hebben altijd een heel tolerant beleid gevoerd tegenover de stad, maar zij willen natuurlijk ook een rendement van hun patrimonium.'

Roeselare: snelgroeiende stad heeft nood aan nieuwe woonsten.

Roeselare is samen met Antwerpen de snelst groeiende centrumstad.  Tegen 2030 zal de bevolking stijgen van 60.000 naar zowat 65.000 inwoners. Zo'n 1600 nieuwe gezinnen zullen zich in onze stad vestigen. Voor hen zal er extra woonruimte nodig zijn. Omdat we enerzijds zo weinig mogelijk landbouw of groene ruimte willen innemen, & omdat anderzijds bouwgrond ook hier steeds schaarser wordt, moet Roeselare meer in de hoogte bouwen.  Het stationsproject "De Groenling"past perfect in dat plaatje.

Architectenbureau Buro II werd ingeschakeld om een eerste plan te maken voor de mogelijke ontwikkeling van de site. Als alle aanvragen en plannen goedgekeurd zijn, gaat de NMBS op zoek naar een projectontwikkelaar. Die beslist over de uiteindelijke, concrete invulling. Voorlopig staat het begin van de werken ingepland voor augustus 2016.

Groene terrassen

"De Groenling bestaat uit twee bouwblokken en een woontoren en telt 110 woningen", verduidelijkt architect Tom Vandorpe in Het Laatste Nieuws. "Daarnaast bevat het ook een kantoorgebouw langs de spoorwegberm en komen er winkels op de gelijkvloerse verdieping. Meest opvallende onderdeel is de woontoren van dertien verdiepingen die we naast de viaduct in de Sint-Amandsstraat zullen bouwen. Deze toren krijgt een extra groen uitzicht omdat alle terrassen volgeplant zullen worden. Rond de toren komt een park met speeltuigen en het beeld Spelende Kinderen" (dat voor de heraanleg van het Stationsplein daar stond, nvdr).

110 parkeerplaatsen & 365 fietsstallingen

"Naast de toren, richting Stationsdreef, bouwen we nog twee losse blokken met houten bekleding aan de gevels en publieke binnentuinen. Aan de kant van de Stationsdreef zullen deze drie tot vier bouwlagen tellen, wat niet hoger is dan de bestaande gebouwen. Aan de kant van de spoorwegberm loopt dit op tot acht bouwlagen. Onder De Groenling leggen we een ondergrondse parking aan met 110 parkeerplaatsen en 165 fietsenstallingen. Bovengronds komen nog eens 200 fietsenstallingen, verspreid over de site. Tussen de spoorwegberm en De Groenling leggen we een fietspad aan", somt Vandorpe op.

Het opvallendste gebouw op de simulaties van Buro II is een woontoren van dertien verdiepingen, met ruimte voor 110 wooneenheden en een kantoorvolume. 'Voor een optimale integratie in de omgeving willen we niet hoger bouwen dan de gebouwen aan de overkant van de straat', zegt projectwoordvoerder Hugo Deruytter. "We hebben één hoger gebouw gepland, grenzend aan het open stationsplein, tot dertien bouwlagen. Die woontoren wordt de blikvanger van het project".

Of de uiteindelijke projectontwikkelaar alle voorziene ruimte gaat benutten, zal afhangen van de vraag naar nieuwe woningen.  Het openbaar onderzoek voor De Groenling loopt van 2 tot 31 juli. Tot dan kun je bezwaren indienen in het stadhuis.