Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V): "Voorzitter Jean-Claude Juncker miste zijn afspraak niet met de eerste State of the Union. Hij legde de vinger op de wonde door duidelijk te stellen dat we méér Europa en méér Unie nodig hebben in de Europese Unie.  Ik verwacht dat hij in de concrete opvolging van de gemaakte voorstellen evenveel daadkracht laat zien.

"Uiteraard was er veel aandacht voor de vluchtelingencrisis maar evenzeer legt Juncker in zijn toespraak grote nadruk op noodzakelijke maatregelen op economisch en monetair vlak. Hij verwees naar de aanbevelingen uit het zogenoemde 5-presidentenrapport en sprak van het creëren van een échte economische regering, het oprichten van een Europese schatkist, het versterken van de bankenunie door onder meer een gemeenschappelijk stelsel van depositiegarantie en het bouwen aan een fiscale unie.Ik ga ook volledig akkoord met zijn stelling dat Europa en vooral de eurozone meer met één stem moet spreken in organisaties zoals het IMF", zegt Vandenkendelaere.

Een socialer Europa

"Ik was aangenaam verrast door de nadruk die Voorzitter Juncker legde op het sociale luik en de aankondiging dat onze Marianne Thyssen in het eerste deel van 2016 werk zal maken van het oprichten van een gemeenschappelijke pijler 'sociale rechten' om op het gebied van werkgelegenheid en sociale politiek tot meer convergentie te komen tussen de lidstaten. Europa ging al over de centen, het is tijd dat het ook over het sociale kan gaan. Ik verwacht daarom ook veel van de aanpak van de sociale dumping dit najaar zodat misbruiken in onder andere de bouw- en transportsector voorgoed onmogelijk worden," besluit Vandenkendelaere.